PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (11-28)
System of national security – objectives, structure, management
 
More details
Hide details
1
adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presence still brings unexpected developments in the security environment and the deep need for changes in thinking about security. The issue of safety guarantee, protection of external borders in order to maintain the territorial integrity is one of the priority tasks of the state. Responding to emerging threats requires permanent identification, explanation of their nature and location, and it should be a continuous process. Measures to ensure the safety are usually arranged in a fairly complicated system. Building security system is aimed at reducing human fears and the fear of what the future brings. Responsibility for the creation of a security system is borne by the state, which is to ensure the viability and freedom to pursue their own interests in concrete terms through the use of favourable circumstances, undertaking the challenges and the fight against all kinds of threats to the entity and its interests. The author presents the characteristics of Polish national security system focusing on its essence, structural models and process management.
 
REFERENCES (22)
1.
Garlicki, L. (2002). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa.
 
2.
Kabala, E. (1998). Kompetencje i zadania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Warszawa.
 
3.
Kaczmarek, J., Skowroński, A. (1998). Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska, Wrocław.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa.
 
5.
Kitler, W., Czuryk, M,. Karpiuk, M. (red.). (2013). Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna. Warszawa.
 
6.
Kitler, W., Gryz, J. (2014). Misje państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, W: W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.). System bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy. Warszawa.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997). Warszawa.
 
8.
Koziej, S. (2004). Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. T. 2. Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa XXI wieku. Warszawa.
 
9.
Koziej, S. (2008). Kierowanie bezpieczeństwem narodowym. Warszawa/Ursynów.
 
10.
Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 
11.
Przybyła, M. (1995). Struktury organizacyjne. Ujęcie wielowymiarowe. Wrocław.
 
12.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2007). Warszawa.
 
13.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa.
 
14.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. (2013). Warszawa.
 
15.
Wawrzusiszyn, A. (2015). Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie. Warszawa.
 
16.
Winczorek, P. (2000). Wstęp do nauki o państwie. Warszawa.
 
17.
Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno.
 
18.
Wojtaszczyk, K. (2000). Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa.
 
19.
Wronkowska, S., Zmierczak, M. (red.). (2004). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa.
 
20.
Zieliński, E. (1999). Nauka o państwie i polityce. Warszawa.
 
21.
Zięba, R., Zając, J. (2010). Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza. Warszawa.
 
22.
Znamierowski, C. (1999). Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top