PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (11-28)
System bezpieczeństwa narodowego – założenia, struktura, kierowanie
 
Więcej
Ukryj
1
adiunkt Katedry Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współczesność przynosi niespodziewany rozwój wydarzeń w środowisku bezpieczeństwa, a co za tym idzie – wymusza konieczność głębokich zmian w sposobie myślenia o bezpieczeństwie. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony granic zewnętrznych w celu utrzymania integralności terytorialnej jest jednym z priorytetowych zadań państwa. Reagowanie na pojawiające się permanentnie zagrożenia, wymaga identyfikacji, wyjaśniania ich istoty i umiejscowienia, i powinno być procesem ciągłym. Działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa, układają się z reguły w pewien dość skomplikowany system. Budowanie systemu bezpieczeństwa ma na celu zmniejszenie ludzkich obaw i strachu przed tym, co niesie przyszłość. Państwo ponosi odpowiedzialność za tworzenie systemu bezpieczeństwa, dzięki któremu ma zapewnić możliwość przetrwania i swobodę realizacji własnych interesów w konkretnych warunkach poprzez wykorzystanie okoliczności sprzyjających, podejmowanie wyzwań oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów. Autor podejmuje próbę charakterystyki polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego ukazując jego istotę, strukturę i proces kierowania.
 
REFERENCJE (22)
1.
Garlicki, L. (2002). Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa.
 
2.
Kabala, E. (1998). Kompetencje i zadania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa. Warszawa.
 
3.
Kaczmarek, J., Skowroński, A. (1998). Bezpieczeństwo. Świat – Europa – Polska, Wrocław.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Warszawa.
 
5.
Kitler, W., Czuryk, M,. Karpiuk, M. (red.). (2013). Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna. Warszawa.
 
6.
Kitler, W., Gryz, J. (2014). Misje państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego, W: W. Kitler, K. Drabik, I. Szostek (red.). System bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy. Warszawa.
 
7.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1997). Warszawa.
 
8.
Koziej, S. (2004). Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. T. 2. Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa XXI wieku. Warszawa.
 
9.
Koziej, S. (2008). Kierowanie bezpieczeństwem narodowym. Warszawa/Ursynów.
 
10.
Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa.
 
11.
Przybyła, M. (1995). Struktury organizacyjne. Ujęcie wielowymiarowe. Wrocław.
 
12.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2007). Warszawa.
 
13.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. (2014). Warszawa.
 
14.
Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022. (2013). Warszawa.
 
15.
Wawrzusiszyn, A. (2015). Bezpieczeństwo. Strategia. System. Teoria i praktyka w zarysie. Warszawa.
 
16.
Winczorek, P. (2000). Wstęp do nauki o państwie. Warszawa.
 
17.
Wiśniewski, B. (2013). System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne. Szczytno.
 
18.
Wojtaszczyk, K. (2000). Kompendium wiedzy o państwie współczesnym. Warszawa.
 
19.
Wronkowska, S., Zmierczak, M. (red.). (2004). Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie. Warszawa.
 
20.
Zieliński, E. (1999). Nauka o państwie i polityce. Warszawa.
 
21.
Zięba, R., Zając, J. (2010). Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza. Warszawa.
 
22.
Znamierowski, C. (1999). Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top