PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (35-48)
Opportunities and risks of using artificial intelligence in primary schools
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The dynamic development of artificial intelligence as a technical and scientific field is well known to us. On the educational level, we can increasingly see the testing of new technological possibilities. This mainly concerns the sphere of teaching and learning. The aim of this article is to polemicize on the most important opportunities and risks of using artificial intelligence in primary schools. The use of these tools in education opens up new horizons not only for students, but also for teaching staff. In order to benefit from the full potential of the opportunities offered to us, a thoughtful implementation of artificial intelligence in schools is necessary. This will minimize the risk of failure and increase the resources of modern technology.
 
REFERENCES (21)
1.
Baker, T., Smith, L. (2019). Educ-AI-tion rebooted? Exploring the future of artificial intelligence in schools and colleges. Retrieved from Nesta Foundation website: https://media.nesta.org.uk/doc..., (dostęp: 26.11.2023).
 
2.
Biswas, S. (2023). Role of Chat GPT in Education. W: https://papers.ssrn.com/sol3/D..., (dostęp: 25.01.2024).
 
3.
Blechar, Ł. (2019). Rewolucja sztucznej inteligencji a wzmacnianie inteligencji. pracy, 297 (2), 85-99. Humanizacja pracy. Technologiczno-społeczny wymiar sztucznej intelegencji. Władza algorytmów?.
 
4.
Ching, E. (2020). Understanding the 6 major capabilities of AI. W: https://medium.com/qavar/under... (dostęp: 26.11.2023).
 
5.
Fazlagić, J. (red.) (2022). Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację. Jak przygotowywać się na szanse i wyzwania społeczno-gospodarcze związane ze sztuczną inteligencją? Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, w: https://kwalifikacje.gov.pl/im... (dostęp: 26.11.2023).
 
6.
Fogel, D.B. (1995) Evolutionary Computation: Toward a New Philosophy of Machine Intelligence. Piscataway, NJ: IEEE Press.
 
7.
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. Cabridge, MA: MIT Press.
 
8.
Hałas, K. (2019). Zastosowanie nowych mediów w edukacji akademickiej, nr 1, 9-20. Kognitywistka i Media w Edukacji.
 
9.
Jaskuła, S. (2023). Sztuczna inteligencja w edukacji we współczesnej rzeczywistości hybrydalnej, 42(3), 13-26. Perspektywy Kultury, w: https://doi.org/10.35765/pk.20..., (dostęp: 26.11.2023).
 
10.
Katarzyna Gajda. Canva dla oświaty jako narzędzie wspomagające rozwój kompetencji interkulturowych i naukę języka obcego, 1, 65-71. Języki Obce w Szkole, w: https://www.ceeol.com/search/a... (dostęp: 26.11.2023).
 
11.
Kowalczyk, L. (2023). Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności dydaktycznej i naukowej. (red.) L. Kowalczyk, F. Mroczko, 53 (1), 9-39. Pedagogika, zarządzanie, psychologia i inżynieria zarządzania wobec wyzwań współczesności, w: http://www.pracenaukowe.wwszip..., (dostęp: 20.12.2023).
 
12.
Koziej, S. (2023). Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do wspierania edukacji inkluzyjnej, 23 (16), 11-20. Student Niepełnosprawny. Szkice I Rozprawy, w: https://czasopisma.uph.edu.pl/... (dostęp: 20.12.2023).
 
13.
Kuruliszwili, S. (2021). Sztuczna inteligencja–nowe wyzwanie edukacyjne, 605(10), 28-40. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.
 
14.
Ładysz, I. (2023). V edycja konferencji naukowej z serii Bezpieczna Młodzież – Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. Prawda i fałsz w cyberprzestrzeni. Wrocław, 13 czerwca 2023 r., 1, 191-195. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego. https://www.ceeol.com/search/a..., (dostęp: 26.11.2023).
 
15.
McIlwraith, D., Marmanis, H., Babenko, D. (2017). Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
16.
Różanowski, K. (2007). Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia, 2 (2), 109-135. Zeszyt Naukowy WWSI.
 
17.
Sewastianowicz, M. (2023). Rząd chce inwestować w kompetencje cyfrowe nauczycieli. W: https://www.prawo.pl/oswiata/k... (dostęp: 06.01.2024).
 
18.
Siemieniecka, D. (2021). Technologie w edukacji 4.0, 34, 227-250. Przegląd Badań Edukacyjnych, w: https://apcz.umk.pl/PBE/articl..., dostęp: 20.01.2024).
 
19.
Vincent-Lancrin, S., van der Vlies, R. (2020). Trustworthy artificial intelligence (AI) in education: Promises and challenges. OECD Education Working Papers, no. 218, w: https://read.oecd.org/10.1787/... (dostep: 20.01.2024).
 
20.
Wieczorek-Płochocka, W. (2021). Digital natives – szanse i zagrożenia wynikające z wykorzystania nowoczesnych mediów w procesie kształcenia, (red) M. Sitek, J. Bonet Navarro Sitek. Human Rights – Evolution in the digital era, ss. 159-173. Józefów: Wydawnictwo WSGE, w: https://www.wydawnictwo.wsge.e... (dostęp: 20.01.2024).
 
21.
Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., Gouverneur, F. (2019). Systematyczny przegląd badań nad zastosowaniami sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym – gdzie są edukatorzy?, 16 (1), 1-27. Międzynarodowy Dziennik Technologii Edukacyjnych w Szkolnictwie Wyższym, w: https://www.parp.gov.pl/storag..., (dostęp: 26.11.2023).
 
Journals System - logo
Scroll to top