PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (15-24)
The functioning of local self – government in the Slovak Republic in the context of the principle of transparency (constitutional perspective)
 
 
More details
Hide details
1
University in Košice, Faculty of Public Administration, Slovakia
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The chapter will deal with the functioning of local self-government in the Slovak Republic in the context of the principle of transparency. The element of transparency will be rigorously connected with the issue of the possibility of the public to influence the decision-making of local self-government bodies. The chapter will consist of two parts. The first focuses on the definition of constitutional basis, wheras the second on the analysis of the possibilities of the inhabitants of the municipality and the public to intervene in the decision-making process in selected local governments. Given the scope of the chapter, its goal will be based on the identification, summarization and explanation of only selected forms of of public participation in the decision-making process by the authorities. The chapter also focus in a complementary way on the identification of shortcomings with the offer of possible perspectives of development and effective solutions at the level of cooperation between the society and local authorities.
 
REFERENCES (13)
1.
Alman, T. (2018). Spoluúčasť obyvateľov obce a verejnosti na rozhodovaní obecného zastupiteľstva. in: Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, pp. 218-219.
 
2.
Alman, T. (2019). Priame formy demokracie na miestnej úrovni v Slovenskej republike – súčasný stav a perspektívy vývoja. “Political Science Forum=Politologické Fórum”, vol. 8, no. 2, pp. 52-57.
 
3.
Alman, T. (2020). Possibilities of the public to influence decision-making of local self-government bodies. "Political Science Forum = Politologické Fórum", pp. 53-54.
 
4.
Alman, T., Farkašová, T.S., Kráľová, S.V. (2021). Transparentná samospráva, Metodický manual. UPJŠ v Košiciach. Košice.
 
5.
Farkašová, S. (2020). Transparentnosť a verejnosť pri výkone obecnej samosprávy. "Grant journal“, vol. 9, no. 2, pp. 15-22.
 
6.
Florek, I., Eroglu, S.E. (2019). The need for protection of human rights in cyberspace, "Journal of Modern Science", vol. 3, no. 42, pp. 27-36.
 
7.
Kráľová, V. (2021). Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov ako jedna z foriem priamej demokracie. “Mladá veda: Young science“, vol. 9, no. 1, pp. 33-44. ISSN 1339-3189.
 
8.
Mitaľ, O. (2019). Conflict of Interest: Legal and Ethical Aspects in Local Self-Government in Slovakia, "Central European Public Administration Review“, vol. 17, no. 1, pp. 69-91.
 
9.
Palúš I. et al. (2018). Formy uskutočňovania obecnej samosprávy, Fakulta verejnej správy. UPJŠ v Košiciach, Košice.
 
10.
Tomaš, L. (2018). Aktuálne k zhromaždeniu obyvateľov obce. "Justičná revue", vol. 70, no. 8-9, pp. 1006-1014.
 
11.
Transparency International Slovensko (2018). Otvorená samospráva. Bratislava: Transparency Internaional Slovensko. Available at: <http://samosprava.transparency...> [Accessed: 25.10.2020].
 
12.
Volochová, J. (2018). Iné formy účasti obyvateľov na samospráve obce. "Ius et Administratio: Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”. Prawo konkurencji w procesie zmian: publikacja pokonferencyjna, pp. 1-13.
 
13.
Volochová, J. (2018). Referendum as a medium (demonstration) of freedom and democracy. “Central European Papers”, vol. 6, no. 2, pp. 78-90.
 
Journals System - logo
Scroll to top