PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (257-270)
The human right to communicate in the light of the development of IT technology at the turn of the XX and XXI centuries
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The human right to communicate was noted by the doctrine in the 80s of the twentieth century. Legal bases of its are in the acts of international and national law. Most often, it is guaranteed by the constitutional provisions. The technical and technological progress of IT makes that the communication between the human beings is becoming easier. However, this may be a subject of many abuses in cyberspace by ordinary criminals and organized groups. Hence, the Internet law, implemented by States or the international organizations, provides the opportunity to restrict or to suspend that right for some reasons, for example due to the social security matters.
 
REFERENCES (21)
1.
Andrzejuk I., Arystotelesowska koncepcja społeczności jako ludzi powiązanych przyjaźnią, pp. 1–11. http://katedra.uksw.edu.pl/kat... [access: 6.03.2017].
 
2.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, v.5, Etyka nikomachejska, Księga IX, 1169b, p. 272, Warsaw 1996, translation D. Gromska.
 
3.
Banaszak B. (2012). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, Warsaw, pp. 304–305.
 
4.
Baranowska M., Jana Jakuba Rousseau refleksja o naturze człowieka p. 69. http://www.repozytorium.uni.wr... [access: 16.03.2017].
 
5.
Borkowski P. (2015). Koncepcja cyberbezpieczeństwa w ujęciu Chińskiej Republiki Ludowej – wybrane aspekty, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 13.7 (2015), pp. 49–59.
 
6.
Fisher D., Leroy S.H. (ed.) (1983). The right to communicate: A new human right. Boole Press.
 
7.
Frontczak T., Barack Obama już wygrał w internecie! Strategia marketingu internetowego Obamy, https://sprawnymarketing.pl/ba... [access: 5.03.2017].
 
8.
Goban-Klas T. (1978). Komunikowanie masowe. Zarys problematyki socjologicznej, Kraków, p. 19.
 
9.
Gromek K. (2016). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. edition. 5, Warsaw. Legalis.
 
10.
Hamelink C., Statement on the Right to Communicate by Article 19 Global Campaign for Free Expression, London February 2003, p. 2 Website: https://www.article19.org/data... [access: 1.03.2017].
 
11.
Hamelink C., Statement on the Right to Communicate by Article 19 Global Campaign for Free Expression, London February 2003, p. 3. web site: https://www.article19.org/data... [access: 1.03.2017].
 
12.
Jakubowska-Branicka I. (2016). Hate Narratives. Language as a Tool of Intolerance, Frankfurt am Main, pp. 25 and following.
 
13.
Jońca M. (2008). Parricidium w prawie rzymskim, Lublin 2008, pp. Journal of Law, 1997, no. 38, pos. 167 (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).
 
14.
Kelly G. (2006). History of exile in the Roman Republic, Cambridge 2006;.
 
15.
Kopańko K., Tak wygląda Internet w Korei Północnej. Mają tylko 28 domen: http://www.spidersweb.pl/2016/... [access: 15.03.2017].
 
16.
Łażewska D. (2013). Wykluczenie społeczne a rozwój osoby ludzkiej. Aspekty filozoficzno-pedagogiczne, Journal of Modern Science 3/18/2013, pp. 29–47.
 
17.
Sobczak J., Wróbel A. (ed.) (2013). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warsaw, Legalis.
 
18.
Sobór Watykański Drugi. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Paris 1967, pp. 63–75 (Polish version) or http://www.vatican.va/archive/... – English version [access: 28.02.2017].
 
19.
Syryjczyk J. (2008). Sankcje w Kościele, Warszawa.Wydawnictwo UKSW.
 
20.
Wild M.: Safjan M., Bosek L. (ed.) (2016). Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warsaw 2016. Legalis.
 
21.
Wojtunik P., Strategie i cele wykorzystywania mediów przez organizacje terrorystyczne, https://www.bbn.gov.pl/downloa... [access: 5.03.2017].
 
Journals System - logo
Scroll to top