PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-189)
The right to a fair trail: the case of administrative sanctions
 
 
More details
Hide details
1
Department of Administrative Law, Jagiellonian University in Cracov, the judge of the Supreme Administrative Court in Warsaw
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The right to a fair trial becomes a guarantee for all of the other human rights. Therefore, the discussions concerning the development of a contemporary charter of fundamental rights, which was the purpose of the 4th International Conference on Human Rights in Bari, had to include a reflection on this highly important human right: the right to a fair trial. The right to a fair trial, is normatively guaranteed both in international law and in domestic legal systems. However, it turns out that these numerous normative guarantees of the right to a fair trial, i.e. the right to have the case examined by a “competent,” impartial, and independent court, are not always sufficient. One type of cases that pose problems in terms of implementing these normative declarations are cases concerning administrative sanctions. The court’s control over cases in which public administration authorities decide about penalties cannot be limited to controlling legality. This raises the question of whether the Polish solution consisting in court control over the imposition of administrative sanctions being entrusted to administrative courts ensures proper implementation of the right to a hearing of one’s case before a “competent” court, as provided for in Article 45 of the Constitution of the Republic of Poland. The doubts are related to the fact that Polish administrative courts are courts of law and not courts of fact. The Polish system of administrative courts has two instances: the first instance are the regional administrative courts (there are 16 of them, one per region) and the second instance is the Supreme Administrative Court. However, the task of these courts is not to adjudicate on administrative cases, but only to control the activities of public administration authorities. Polish administrative courts do not adjudicate on the subject matter, they do not decide about the rights and obligations of individuals; they only control if, in the given case, public administration authorities acted in accordance with legal regulations.
 
REFERENCES (8)
1.
Błachnio-Parzych A., Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, in: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (eds.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warsaw 2011.
 
2.
Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie?, in: W. Federczyk (ed.), Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warsaw 2014, p. 66–67.
 
3.
Malanowski J., Pojęcie i koncepcje odpowiedzialności administracyjnej, in: M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (eds.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warsaw 2009.
 
4.
Nowicki D.K., S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, in: M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warsaw 2015.
 
5.
Półtorak N., Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, September 2014.
 
6.
Rypina M., Wina jako przesłanka odpowiedzialności przy stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych, in: R. Stankiewicz (ed.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5-lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, Warsaw 2011.
 
7.
Turski J., Administracyjne kary pieniężne w świetle Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 2013, No. 20.
 
8.
Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie kar administracyjnych pieniężnych), Europejski Przegląd Sądowy 2014, No. 9.
 
Journals System - logo
Scroll to top