PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-189)
The right to a fair trail: the case of administrative sanctions
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Administrative Law, Jagiellonian University in Cracov, the judge of the Supreme Administrative Court in Warsaw
 
 
 
REFERENCJE (8)
1.
Błachnio-Parzych A., Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, in: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (eds.), Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, Warsaw 2011.
 
2.
Hermeliński W., Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie?, in: W. Federczyk (ed.), Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warsaw 2014, p. 66–67.
 
3.
Malanowski J., Pojęcie i koncepcje odpowiedzialności administracyjnej, in: M. Wierzbowski, J. Jagielski, A. Wiktorowska, E. Stefańska (eds.), Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, Warsaw 2009.
 
4.
Nowicki D.K., S. Peszkowski, Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, in: M. Błachucki (ed.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warsaw 2015.
 
5.
Półtorak N., Zakres związania państw członkowskich Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, September 2014.
 
6.
Rypina M., Wina jako przesłanka odpowiedzialności przy stosowaniu administracyjnych kar pieniężnych, in: R. Stankiewicz (ed.), Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5-lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, Warsaw 2011.
 
7.
Turski J., Administracyjne kary pieniężne w świetle Konstytucji RP – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, 2013, No. 20.
 
8.
Wróbel A., Odpowiedzialność administracyjna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (na przykładzie kar administracyjnych pieniężnych), Europejski Przegląd Sądowy 2014, No. 9.