PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (155-187)
UNIJNE REGULACJE PRAW CZŁOWIEKA W CYBERPRZESTRZENI A KORZYŚCI, ZAGROŻENIA I POSTULATY
 
More details
Hide details
 
 
 
REFERENCES (18)
1.
Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni, TNOIK, Toruń 2001.
 
2.
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej, część szczegółowa, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 
3.
Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
 
4.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 
5.
Kondrat M., Znaki towarowe w Internecie, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2001.
 
6.
Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami WE, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002.
 
7.
Łętowska E. (red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 
8.
Mik C., Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2001.
 
9.
Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, WAiP Warszawa 2007.
 
10.
Wójcik J.W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne, Warszawa 2008.
 
11.
Malinowska I., System organów ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej [w:] Wojtaszczyka K. A. (red.), Polska - Unia Europejska, Warszawa 2003.
 
12.
Fijałkowski W., Internet – przestępcza gałąź gospodarki, Prokurator 1/2007.
 
13.
Edwards L., Wilson C., (2007) Redress and alternative dispute resolution in EU cross-border e-commerce transactions. “International Review of Law, Computers & Technology”, 21, (3).
 
14.
Helping People Help Themselves, in: “Negotiation Journal” July 1990.
 
15.
Kowalczyk-Bańczyk K., Ochrona przed spamem w przepisach wspólnoty Europejskiej, „Prawo i Malinowska I., Zróżnicowanie modeli ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2(5)2002.
 
16.
Podatki w Unii Europejskiej” nr 1/2006.
 
17.
Niklewicz K., Patenty wracają, „Gazeta Wyborcza”, 21.01.2005.
 
18.
Rożyński P., Domenę sprzedam, „Gazeta Wyborcza”, 7.05.2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top