PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (155-187)
UNIJNE REGULACJE PRAW CZŁOWIEKA W CYBERPRZESTRZENI A KORZYŚCI, ZAGROŻENIA I POSTULATY
 
Więcej
Ukryj
 
 
STRESZCZENIE
Regulacje prawne zjawisk życia społecznego są z natury konserwatywne, stąd pojawiają się z opóźnieniem i tylko w sytuacjach koniecznych. Cyberprzestrzeń z kolei jest fenomenem dynamicznym i żywiołowym, rozwijającym się w wyniku zbiorowej i wielowątkowej praktyki. Cyberprzestrzeń uznawana jest za obszar wolności, stąd przeciwko ochronie praw podmiotowych w świecie wirtualnym (pomimo takiej potrzeby i konieczności) występuje silna opozycja. Dlatego cyberprzestrzeń w prawie krajowym, międzynarodowym i unijnym długo będzie egzystować pomiędzy dwoma tendencjami - regulacją i deregulacją. Przepisy prawne są nieliczne, a pojawiają się tylko w koniecznym i niekwestionowanym zakresie. Dlatego poniższy artykuł ma charakter prezentacji wybiórczej oscylującej głównie wokół praw podmiotowych.
 
REFERENCJE (18)
1.
Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni, TNOIK, Toruń 2001.
 
2.
Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej, część szczegółowa, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005.
 
3.
Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2004.
 
4.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 
5.
Kondrat M., Znaki towarowe w Internecie, Dom Wyd. ABC, Warszawa 2001.
 
6.
Łazowski A., Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami WE, Wyd. Zakamycze, Kraków 2002.
 
7.
Łętowska E. (red.), Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2004.
 
8.
Mik C., Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2001.
 
9.
Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, WAiP Warszawa 2007.
 
10.
Wójcik J.W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne, Warszawa 2008.
 
11.
Malinowska I., System organów ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej [w:] Wojtaszczyka K. A. (red.), Polska - Unia Europejska, Warszawa 2003.
 
12.
Fijałkowski W., Internet – przestępcza gałąź gospodarki, Prokurator 1/2007.
 
13.
Edwards L., Wilson C., (2007) Redress and alternative dispute resolution in EU cross-border e-commerce transactions. “International Review of Law, Computers & Technology”, 21, (3).
 
14.
Helping People Help Themselves, in: “Negotiation Journal” July 1990.
 
15.
Kowalczyk-Bańczyk K., Ochrona przed spamem w przepisach wspólnoty Europejskiej, „Prawo i Malinowska I., Zróżnicowanie modeli ochrony prawnej w państwach Unii Europejskiej, „Przegląd Europejski” 2(5)2002.
 
16.
Podatki w Unii Europejskiej” nr 1/2006.
 
17.
Niklewicz K., Patenty wracają, „Gazeta Wyborcza”, 21.01.2005.
 
18.
Rożyński P., Domenę sprzedam, „Gazeta Wyborcza”, 7.05.2005.
 
Journals System - logo
Scroll to top