PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (296-310)
Addictions among children with special educational needs
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Issues related to children with special educational needs are particularly present in pedagogical literature today. One of the problems which children with SEN experience is addiction. This chapter discusses three areas. The first part will be devoted to presenting the situation of children with special needs in the Polish education system. The second part will briefly present the problem of addiction among children. The third part will concern the fundamental problem, which is the analysis of the problem of addiction among children with special educational needs.
 
REFERENCES (25)
1.
Becker-Pestka, D., Dubis, M., Różyńska, S. (2018). Rodzina dysfunkcyjna i patologiczna w przestrzeni życiowej młodych dorastających, Wrocław.
 
2.
Białas, T. (2019). Nowe narkotyki jako problem zdrowia publicznego w Polsce. Serwis Informacyjny Uzależnienia.
 
3.
Bocian-Waszkiewicz, B. (2015). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej – przygotowanie i zadania nauczyciela, Student Niepełnosprawny, 15(8).
 
4.
Bociek K. (2021). Nowe uzależnienia w życiu dzieci i młodzieży, 2020, dokument PDF dostępny na stronie internetowej: https://www.wmbp.olsztyn.pl/im..., aktualizacja 25.11.2021.
 
5.
Chocholska,, P., Makaruk, K., Otawa, W., Pasek-Gilarska, A., Wojtasik, Ł., Wójcik Sz. (2012). Jak reagować na problem nadmiernego korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież. Poradnik dla szkół. Warszawa.
 
6.
Doroszewska, J. (1963). Nauczyciel, wychowawca w zakładzie leczniczym, PZWS, Warszawa.
 
7.
Dziubak, E. (2019). Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.
 
8.
Góralczyk, E. (2009). Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu, Warszawa.
 
9.
Grzegorzewska, I., Felińska, A. (20180. Współczesne oblicze problemów klinicznych dzieci i młodzieży, Polskie Forum Psychologiczne, 23 (3).
 
10.
Krzyżak-Szymańska, E. (2019). Charakterystyka zjawiska problemowego używania Internetu oraz telefonu komórkowego przez młodzież uczącą się z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Raport końcowy, Katowice.
 
11.
Maciarz, A. (1996). Dziecko długotrwale chore. Poradnik opiekuńczo-wychowawczy, Yerbum, Zielona Góra.
 
12.
MEiN. (2021). Edukacja włączająca, https://www.gov.pl/web/edukacj..., aktualizacja 11.06.2021.
 
13.
Michniuk, A., Koniczna P., Pastwa, A. (2014). Młodzi pedagodzy kontra Digital natives, Kultura Popularna, 3(41).
 
14.
Ministerstwo Edukacji Narodowej. (2010). Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa.
 
15.
Modrzejewska, B. (2020). FOMO i fonoholizm, Świat Problemów.
 
16.
Namysłowska, I. (2010). Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Warszawa.
 
17.
Plichta, P., Jagoszewska, I., Gładyszewska-Cylulko, J., Szczupał, B., Drzazga, A., Cytowska, B. (2018). Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełno sprawnościami, Kraków.
 
18.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon. MCB University Press.
 
19.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. (2011). Obserwatorium Integracji Społecznej, Problematyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży – skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok.
 
20.
Sigda, K., Matusiak, R. (2016). Dysfunkcyjność współczesnej rodziny skutkiem różnego rodzaju uzależnień, Społeczeństwo i Rodzina.
 
21.
Szczepkowska, K. (2019). Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania, Warszawa.
 
22.
Wallace, P. (2001). Psychologia Internetu, Poznań.
 
23.
Youn, K. D. (2017). Diagnoza kliniczna klientów uzależnionych od Internetu [w:] K. S. Young i C. Nabucco de Abreau (red.) Uzależnienie od Internetu. Profilaktyka, diagnoza, terapia, Zamość.
 
24.
Zacharuk, T. (2011). Edukacja włącząjąca szansą dla wszystkich uczniów, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny ‘Meritum’.
 
25.
Zając, D. (2018). Uzależnienie behawioralne. W niewoli czynności, Głos Pedagogiczny.
 
Journals System - logo
Scroll to top