PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (128-144)
Concern for a safe civilization
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The author stresses the need to look more closely at the characteristics of the pres- ent age, which limit people in-depth reflection. Points out the challenges that come with paradigm shift and notes that fundamental questions arise about the essence of humanity itself, the regression of humanity and what defines them. The author empha- sizes that man lives in a growing fear that his products (not all of them), which have a special value of ingenuity and entrepreneurship, may go against man. The development of civilization forces us to take action to protect human needs and rights, and therefore the progress of civilization should go hand in hand with the ethical, moral and spiritual progress of man and the return to common-sense thinking, as well as taking responsibility for the fate of man and the world we live in.
 
REFERENCES (30)
1.
Abbagnano N. Storia della filosofia, G.E. LʹEspresso, volume 9, Utet, Torino. 1998.
 
2.
Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 70.
 
3.
Bocheński J.M. Sens życia i inne eseje, Kraków. 1993.
 
4.
Filiciak M., „Polityka” (8/17).
 
5.
Frankfurt H. O wciskaniu kitu, Warszawa. 2008.
 
6.
Frankl V.E. Wywiad z V.E. Franklem – Nadać życiu sen, „Życie i Myśl” 1973 nr 4, tenże Wola sensu, tłum. A. Wolnicka, Warszawa. 1973.
 
7.
Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski-zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe”.
 
8.
Hassan I. The Dismembermentr of Orpheus, University of Winconsin Press., I. Hassan, Post moderno e letteratura, cyt. [w:] Abbagnano N. (1998), Storia della filosofia, G.E. LʹEspresso, volume 9, Utet, Torin. 1998.
 
9.
Jastrzębski J. Spór o wartości w epoce globalizacji, [w:] Edukacja ku wartościom, red. A.  Szerląg, Kraków. 2004.
 
10.
Kelly K. Nieuniknione. Jak inteligentne technologie zmienią naszą przyszłość, Warszawa. 2017.
 
11.
Kurzweil R. The Age of Spiritual Machines, London.
 
12.
Levinas E. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, Warszawa.
 
13.
Lorenz K. Regres człowieczeństwa, Warszawa.
 
14.
Madej M. Rewolucja informatyczna-istota, przejawy oraz wpływ na postrzeganie bezpieczeństwa państw i systemu międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, red. M. Madej, M. Terlikowski, Warszawa.
 
15.
Mamford L. Technika a cywilizacja. Historia rozwoju maszyny i jej wpływ na cywilizację, Warszawa. 1966.
 
16.
Obuchowski K. Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa. 1983.
 
17.
Oniszczuk J. Leon Petrażycki i rozwój nauk o politykach publicznych, „Zeszyty Naukowe KUL” 62 nr 2 (246). 2019.
 
18.
Possenti V. Osoba nową zasadą, przekł. J. Merecki, Lublin. 2012.
 
19.
Quaknin M.A. Tajemnice kabały, przekład K. i K. Pruscy, Warszawa. 2006.
 
20.
Rich E., K.Knight, Artificial Intelligence, New York.
 
21.
Różanowski K. Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia, „Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki”. 2007.
 
22.
Serwin B.L. The Golem Legend. Origins and Implications, Lanham MD. 1985.
 
23.
Schodem G. Kabała i jej symbolika, przekł. R. Wojnarowski, Kraków. 1996.
 
24.
Stadniczeńko S.L, Post humanizm i rozwój technologii trans humanistycznych a człowiek – prawnik XXI wieku (przekazano do druku).
 
25.
Stadniczeńko S.L., Posthumanizm i rozwój technologii transhumanistycznych a człowiek – prawnik XXI wieku, (przekazano do druku).
 
26.
Stadniczeńko S.L., Zamelski P. Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu prawa i sensu życia, Warszawa. 2020.
 
27.
Stylec-Szromek P. Sztuczna inteligencja-prawo, odpowiedzialność, etyka, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”. 2018.
 
28.
Szuman S. Afirmacja życia, Lwów 1938, tenże Poważne i pogodne zagadnienie afirmacji życia, Katowice. 1938.
 
29.
Vattimo G. La fine della modernita, Milano. 2011.
 
30.
Wasilewski J., Zarys definicyjny cyberprzestrzeni, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.
 
Journals System - logo
Scroll to top