PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (199-210)
The value of life and death in time of peace and war
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Moral aspects of modern ways of eliminating the enemy The article presents moral aspects of modern means of killing, brought by futuristic weapons being developed by scientists. Weapons, that were once described by writers of science fiction books. Due to lack of thorough research papers on moral evaluation of futuristic killing, the author analyses human life’s value and moral validity of killing an attacker within defence of necessity, basing on available scientific literature, internet articles and press reports. He raises questions about moral evaluation of killing within limit of death penalty, genocide, within medical healthcare and during a war. In main part of the article, he presents modern weapons, ones decisive for moder elimination of personnel and material. The resulting futuristic methods of killing, ones not yet fully understood, already need a thorough moral and legal analysis. It will allow for moral evaluation of new methods of killing, which will be presented to the reader.
 
REFERENCES (15)
1.
Bagley T.H., Wojny szpiegów, Zysk i S-ka, Poznań 2014. ISBN 9788377851838.
 
2.
Bassa B. (2008), Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka, Studia nad Rodziną UKSW 12.1–2, nr 22–23, s. 133–134. ISSN 1429-2416.
 
3.
Bergen D.L., Wojna i ludobójstwo. Krótka historia Holokaustu, wyd. Poznańskie, Poznań 2011. ISBN 978-83-7177-827-8.
 
4.
Dziedzic J., s.v. Eutanazja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POL WEN, Radom 2007. ISBN 978-83-89862-85-3.
 
5.
Finlay B., Right to life vs the right to die-some correlates of euthanasia lattitudes, „Sociology and Social Research” 1985, nr 69.4, s. 548–560. ISSN 0038-0393.
 
6.
Hubner K., Brandenburgische Heil – und Pflegeanstalten in der NS – Zeit, Schriftenreihe zur Medizin-Geschichte des Landes Brandenburg, 3. be.bra verlag, Berlin–Brandenburg 2002, s. 15–47. ISBN 3-89809-301-8.
 
7.
Katolo A.J., Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, Warszawa 2010. ISBN 9788376730165.
 
8.
Kulesza W., Zbrodnia katyńska jako akt ludobójstwa, w: S. Kalbarczyk (red.), Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, IPN, Warszawa 2010, s. 52–67. ISBN 978-83-7629-771-2.
 
9.
Lang M., Eutanazja – głos w dyskusji, w: B. Sitek i inni (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, t. 1, UWM Olsztyn, Olsztyn–Bari 2007, s. 435–443. ISBN 978-83-89112-23-1.
 
10.
Poklewski-Koziełł K., Holenderska ustawa o eutanazji na tle kontrowersji wokół jej przedmiotu, „Państwo i Prawo” 2002, nr 1, s. 32–44. ISSN 0031-0980.
 
11.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012. ISBN 978-83-62753-15-4.
 
12.
Ratzinger J., Życie – fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, „Ethos” 1989 nr 2, 5, s. 21–31. ISSN 0860-8024.
 
13.
Ślipko T., Granice życia, Wyd. Petrus. Warszawa 1978.
 
14.
Ślipko T., Kara śmierci w encyklice Evangelium vitae i w etyce filozoficznej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1996, nr 29, s. 271–278. ISSN 0137-3447.
 
15.
Wrzosek M., Dezinformacja w zarządzaniu organizacją wojskową, w: B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010, s. 295–309. ISBN 978-83-62753-02-4.
 
Journals System - logo
Scroll to top