PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (199-210)
Wartość życia i śmierci w czasie pokoju i wojny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Moralne aspekty nowoczesnych sposobów eliminacji wroga Artykuł prezentuje moralne aspekty nowoczesnych sposobów zabijania, które niesie futurystyczna broń, opracowywana przez naukowców, a opisywana kiedyś w książkach science fiction. W związku z brakiem gruntownych opracowań, dotyczących oceny moralnej przyszłościowego zabijania, autor na bazie literatury naukowej i dostępnych w Internecie artykułów czy doniesień prasowych dokonuje analizy wartości ludzkiego życia i moralnej zasadności zabicia napastnika w ramach prawa do obrony koniecznej. Stawia pytanie o moralną ocenę uśmiercania w ramach kary śmierci, ludobójstwa czy w obrębie służby zdrowia, a także w czasie wojny. W najistotniejszej części opracowania przedstawia nowoczesną broń, decydującą o sposobach likwidacji celów żywych i materialnych. Związane z tym futurystyczne sposoby zabijania, jeszcze do końca niepoznane, wymagają już teraz pogłębionej refleksji moralnoprawnej. Pozwolą one na ocenę moralną nowoczesnych sposobów zabijania, która zostaje czytelnikowi zaprezentowana.
 
REFERENCJE (15)
1.
Bagley T.H., Wojny szpiegów, Zysk i S-ka, Poznań 2014. ISBN 9788377851838.
 
2.
Bassa B. (2008), Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka, Studia nad Rodziną UKSW 12.1–2, nr 22–23, s. 133–134. ISSN 1429-2416.
 
3.
Bergen D.L., Wojna i ludobójstwo. Krótka historia Holokaustu, wyd. Poznańskie, Poznań 2011. ISBN 978-83-7177-827-8.
 
4.
Dziedzic J., s.v. Eutanazja, w: A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POL WEN, Radom 2007. ISBN 978-83-89862-85-3.
 
5.
Finlay B., Right to life vs the right to die-some correlates of euthanasia lattitudes, „Sociology and Social Research” 1985, nr 69.4, s. 548–560. ISSN 0038-0393.
 
6.
Hubner K., Brandenburgische Heil – und Pflegeanstalten in der NS – Zeit, Schriftenreihe zur Medizin-Geschichte des Landes Brandenburg, 3. be.bra verlag, Berlin–Brandenburg 2002, s. 15–47. ISBN 3-89809-301-8.
 
7.
Katolo A.J., Contra In Vitro, Instytut Globalizacji, Warszawa 2010. ISBN 9788376730165.
 
8.
Kulesza W., Zbrodnia katyńska jako akt ludobójstwa, w: S. Kalbarczyk (red.), Zbrodnia Katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, IPN, Warszawa 2010, s. 52–67. ISBN 978-83-7629-771-2.
 
9.
Lang M., Eutanazja – głos w dyskusji, w: B. Sitek i inni (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, t. 1, UWM Olsztyn, Olsztyn–Bari 2007, s. 435–443. ISBN 978-83-89112-23-1.
 
10.
Poklewski-Koziełł K., Holenderska ustawa o eutanazji na tle kontrowersji wokół jej przedmiotu, „Państwo i Prawo” 2002, nr 1, s. 32–44. ISSN 0031-0980.
 
11.
Pokruszyński W., Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Józefów 2012. ISBN 978-83-62753-15-4.
 
12.
Ratzinger J., Życie – fundamentalną wartością i nienaruszalnym prawem człowieka, „Ethos” 1989 nr 2, 5, s. 21–31. ISSN 0860-8024.
 
13.
Ślipko T., Granice życia, Wyd. Petrus. Warszawa 1978.
 
14.
Ślipko T., Kara śmierci w encyklice Evangelium vitae i w etyce filozoficznej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1996, nr 29, s. 271–278. ISSN 0137-3447.
 
15.
Wrzosek M., Dezinformacja w zarządzaniu organizacją wojskową, w: B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Józefów 2010, s. 295–309. ISBN 978-83-62753-02-4.
 
Journals System - logo
Scroll to top