PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (37-50)
The proper performance of duties by police officers guarantee protection of individual rights. Case study
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Correct operation of the police officers is a direct requirement for citizens to exercise their powers, public and private. Public confidence in the police, as required by law and effective conduct of actions to punish the perpetrators of offenses require the utmost care in execution of the duties of each officer. Police protection is a body of law most prominent in society. The task of the police is in fact a direct, daily protection of law and order and public safety. Contact the individual with a police officer is the most common direct contact with representing the state authority, a public official. The right to be respected by the officers of the rule of law is not only citizens, but also the power and the officers therein.
 
REFERENCES (3)
1.
Czerniakiewicz J., Zasady moralne polskiego policjanta, w: M. Róg (red.), Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999, s. 98.
 
2.
Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr 1550, s. 329–330.
 
3.
Stefański M., Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych, Słupsk 2003, s. 7.
 
Journals System - logo
Scroll to top