PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (37-50)
Właściwe wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Policji gwarancją ochrony praw jednostki. Studium przypadku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prawidłowa praca funkcjonariuszy Policji stanowi bezpośredni warunek faktycznego korzystania przez obywateli ze swoich uprawnień publicznych oraz prywatnych. Społeczne zaufanie do Policji, jak też wymagane prawem efektywne prowadzenie działań zmierzających do ukarania sprawców czynów zabronionych wymagają najwyższej staranności w realizacji obowiązków przez każdego funkcjonariusza. Policja jest organem ochrony porządku prawnego najbardziej widocznym w życiu społeczeństwa. Zadaniem Policji jest bowiem bezpośrednia, codzienna ochrona prawa, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Kontakt jednostki z policjantem to najczęściej występujące bezpośrednie zetknięcie się z reprezentującym władzę państwową funkcjonariuszem publicznym. Prawo szanowane przez funkcjonariuszy państwa prawa służy nie tylko obywatelom, lecz także władzy i tymże funkcjonariuszom.
 
REFERENCJE (3)
1.
Czerniakiewicz J., Zasady moralne polskiego policjanta, w: M. Róg (red.), Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999, s. 98.
 
2.
Hołyst B., Problemy etyki w działalności policji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” 1996, nr 1550, s. 329–330.
 
3.
Stefański M., Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych, Słupsk 2003, s. 7.
 
Journals System - logo
Scroll to top