PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (27-40)
The impact of migration on the security of the citizen and the state
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is devoted to migration and multiple impact on social change, economic, cultural, including the drafting of threats to the security of the individual, the state, but also the region. Migration is in many ways motivated. It has its base cost (the difference in the level of development of life), ethnic, religious. The uncontrolled influx of people, it can become a destabilizing internal security of the country and disrupt the social sense of security, causingconflictsamong on national or religious (immigrants from Africa and countries of the Middle East). The problem intensifies increase in terrorist attacks, growth of religious fundamentalism and ethnic separatism. The scale of immigration is difficult to estimate. The uncontrolled influx of people change the image of the entire European Union, including Polish. Taken analysis shows that threats (potential and actual) result from the migration of the uncontrolled movement of people changing security environment of the citizen and the state.
 
REFERENCES (19)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2011). Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Warszawa.
 
2.
Balicki J., Stalker P. (2006). Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy. Warszawa.
 
3.
Kozłowski P. (2004). Gospodarka nieformalna w Polsce. Warszawa.
 
4.
Krajniak O. (2011). Zorganizowane grupy przestępcze. Warszawa.
 
5.
Kryminologia. Repetytorium (2013). Wydanie 3. Warszawa.
 
6.
Kubiak M., Minkina M. (red. nauk.), (2011). Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności. Siedlce.
 
7.
Mądrzejowski W. (2008). Przestępczość zorganizowana, system zwalczania. Warszawa.
 
8.
Mierzejewski D.J. (2011). Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych. Toruń.
 
9.
Pokruszyński W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów.
 
10.
Problems and Dangers Posed by Organised Transnational Crime in the Various Regions of the Word, dokument NZ, E/CONF.88/2, 18 sierpnia 1994, s. 8.
 
11.
Raczyński R. (2015). Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2.
 
12.
Sztumski J. (1996). Elity nowoczesnych państw, [w:] Z zagadnień socjologii polityki, t. 1, L.W. Zacher (red.). UMCS, Lublin.
 
13.
Świniarski J. (2001). Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej. Rzeszów – Tyczyn.
 
14.
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla systemu obronnego Polski, http://www.defence24.pl/278545... [data dostępu: 10.11.2016].
 
15.
Mala-Europa: globalna, bogata i nieagresywna mafia europejska, http://www.cafebabel.pl/polity... [data dostępu: 02.11.2016].
 
16.
Piasecki R., Procesy globalizacji a interesy państw narodowych. Konsekwencje dla Polski, http://www.kulturaswiecka.pl/n... [data dostępu: 25.02.2016].
 
17.
Studzińska M., Nielegalna imigracja – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego, http://www.rocznikbezpieczenst... [data dostępu: 02.11.2016].
 
18.
Wołejko P., Globalizacja abezpieczeństwo, http://www.politykaglobalna.pl... [data dostępu: 16.03.2016].
 
19.
Wpływ globalizacji i regionalizacji na bezpieczeństwo międzynarodowe, http://stosunki-miedzynarodowe... [data dostępu: 25.10.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top