PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (27-40)
Wpływ migracji na bezpieczeństwo obywatela i państwa
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł poświęcony jest procesom migracyjnym i ich wielorakiemu wpływowi na przemiany społeczne, gospodarcze, kulturowe, w tym stanowienie zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostki, państwa, ale także regionu. Migracja jest wielorako motywowana. Ma swoje podłoże ekonomiczne (różnica w poziomie rozwoju życia), etniczne, religijne. Niekontrolowany napływ ludności może stać się elementem destabilizującym bezpieczeństwo wewnętrzne kraju oraz zakłócić społeczne poczucie bezpieczeństwa, powodując konflikty m.in. na tle narodowościowym lub religijnym (imigranci z krajów afrykańskich i krajów Bliskiego Wschodu). Problem potęguje wzrost ataków terrorystycznych, narastanie fundamentalizmu religijnego oraz separatyzmu etnicznego. Skala imigracji jest trudna do oszacowania. Niekontrolowany napływ ludzi zmienia obraz całej Unii Europejskiej, w tym także Polski. Podjęta analiza przedstawia, jakie zagrożenia (potencjalne i realne) wynikają z migracji, z niekontrolowanego przepływu ludności zmieniającego środowiska bezpieczeństwa obywatela i państwa.
 
REFERENCJE (19)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2011). Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Warszawa.
 
2.
Balicki J., Stalker P. (2006). Polityka imigracyjna i azylowa. Wyzwania i dylematy. Warszawa.
 
3.
Kozłowski P. (2004). Gospodarka nieformalna w Polsce. Warszawa.
 
4.
Krajniak O. (2011). Zorganizowane grupy przestępcze. Warszawa.
 
5.
Kryminologia. Repetytorium (2013). Wydanie 3. Warszawa.
 
6.
Kubiak M., Minkina M. (red. nauk.), (2011). Współczesne bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania, relacje, zależności. Siedlce.
 
7.
Mądrzejowski W. (2008). Przestępczość zorganizowana, system zwalczania. Warszawa.
 
8.
Mierzejewski D.J. (2011). Bezpieczeństwo europejskie w warunkach przemian globalizacyjnych. Toruń.
 
9.
Pokruszyński W. (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów.
 
10.
Problems and Dangers Posed by Organised Transnational Crime in the Various Regions of the Word, dokument NZ, E/CONF.88/2, 18 sierpnia 1994, s. 8.
 
11.
Raczyński R. (2015). Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 2.
 
12.
Sztumski J. (1996). Elity nowoczesnych państw, [w:] Z zagadnień socjologii polityki, t. 1, L.W. Zacher (red.). UMCS, Lublin.
 
13.
Świniarski J. (2001). Bezpieczeństwo w perspektywie socjologicznej. Rzeszów – Tyczyn.
 
14.
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla systemu obronnego Polski, http://www.defence24.pl/278545... [data dostępu: 10.11.2016].
 
15.
Mala-Europa: globalna, bogata i nieagresywna mafia europejska, http://www.cafebabel.pl/polity... [data dostępu: 02.11.2016].
 
16.
Piasecki R., Procesy globalizacji a interesy państw narodowych. Konsekwencje dla Polski, http://www.kulturaswiecka.pl/n... [data dostępu: 25.02.2016].
 
17.
Studzińska M., Nielegalna imigracja – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego, http://www.rocznikbezpieczenst... [data dostępu: 02.11.2016].
 
18.
Wołejko P., Globalizacja abezpieczeństwo, http://www.politykaglobalna.pl... [data dostępu: 16.03.2016].
 
19.
Wpływ globalizacji i regionalizacji na bezpieczeństwo międzynarodowe, http://stosunki-miedzynarodowe... [data dostępu: 25.10.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top