PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
Wybrane problemy prototypowania bezzałogowego statku powietrznego klasy mini
Aleksander Olejnik, Edward Kołodziński, Robert Rogólski, Łukasz Kiszkowiak, Tomasz Łącki, Ireneusz Kramarski
41-70
Krzysztof Krakowski
221-232
Koncepcja systemu ewakuacji i ratowania poszkodowanych EvaCopNet podczas klęsk żywiołowych z wykorzystaniem nowych technologii
Ryszard Grosset, Małgorzata Ciuka-Witrylak, Karina Jarosławska-Kolman, Wojciech Jarosz, Marcin Łapicz
249-270
Cyberatak kontra medycyna
Józef Knap, Arkadiusz Kosowski
271-285
STRESZCZENIE
Cyberprzestrzeń jest dzisiaj jedną z głownych platform aktywności człowieka w skali jednostki, jak i zbiorowości. Dzięki komunikatorom społecznym powstał nowy wymiar komunikacji międzyludzkiej. Zwiększył się do niespotykanych rozmiarow krąg znajomych. Z kolei serwisy społecznościowe pozwalają nie tylko na kontaktowanie się z innymi, ale rownież na dzielenie się ze znajomymi zdjęciami, radosnymi czy smutnymi przeżyciami. Platformy handlowe pozwalają na zawieranie transakcji kupna i sprzedaży na zasadach zbliżonych do aukcji (oferta trwa w trybie online w Internecie) lub licytacji (wersja: zaproponuj cenę), ktore mają miejsce w realnym świecie. Kolejnym obszarem nowego wymiaru funkcjonowania człowieka są sklepy internetowe, dzięki ktorym można dokonać zakupu bez wychodzenia z domu. Stosunkowo nowym obszarem w cyberprzestrzeni jest szeroko oferowana bankowość internetowa, dostęp do zasobow bibliotecznych czy edukacja (e-learning). Tak szerokie wykorzystywanie cyberprzestrzeni przez człowieka sprawia, że możemy mowić rownież o nowym wymiarze bezpieczeństwa. Dobrodziejstwo rozwoju cyberprzestrzeni niesie ze sobą liczne zagrożenia w obszarze cyberprzestrzeni. Jak ważna jest to kwestia, widać po tym, że od kilkunastu lat obserwuje się spadek przestępczości w liczbach bezwzględnych, rośnie zaś przestępczość dokonywana w cyberprzestrzeni. Media niemalże każdego dnia informują o atakach hakerskich na systemy informatyczne bankow, ważnych instytucji państwowych, szpitali. Cyberprzestrzeń coraz bardziej wykorzystywana jest przez terrorystow, zwłaszcza z ISIS. Te przykłady pokazują, jak narastają problemy związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa przez organy władzy państwowej czy jednostki badawcze. Liczne zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa sprawiają, że są one nie tylko przedmiotem zainteresowania odpowiednich służb każdego państwa czy też organizacji międzynarodowych, w tym i Unii Europejskiej, ale rownież stają się one przedmiotem badań naukowych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji dotyczą problemow miękkich, jak np. etyka w cyberprzestrzeni oraz ochrona prywatności osoby w przypadku inwigilacji. W opracowaniu tym są rownież kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, a dotyczące bezpieczeństwa pacjentow w szpitalach. Autorzy opracowań zawartych w tej publikacji zastanawiali się rownież nad wykorzystaniem rożnych cyberurządzeń do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa.
Journals System - logo
Scroll to top