PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (71-84)
Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cyberprzestrzeń ma charakter globalny i nie jest kontrolowana przez jakiekolwiek państwo bądź instytucję międzynarodową. Brak kontroli nie oznacza jednak anarchii. Stąd rozwija się prawo internetowe, a także zasady etyczne dostosowane do cyberprzestrzeni, na którą składają się technologie i sieci informatyczne. Dla każdego z tych obszarów zbudowano podobne, chociaż też różniące się zasady etyczne. Dla technologii informacyjnych stworzono kodeksy etyczne. Z kolei dla sieci informatycznych, czyli dla zwykłych użytkowników, stworzono swoisty dekalog etyczny. Budowa norm etycznych dla cyberprzestrzeni jest ważnym zadaniem, wymagającym głębokiego przemyślenia.
 
REFERENCJE (10)
1.
Dobrzeniecki K. (2004). Prawo a etos cyberprzestrzeni. Toruń.
 
2.
Junker A., Benecke M. (2000). Computerrecht. Baden-Baden 2000.
 
3.
Wasilewski J. (2013). Zarys definicji cyberprzestrzeni. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 5/9/2013.
 
4.
Wójcik J. (2009). Cyberprzestrzeń i jej główne zagrożenia: cyberprzestępczość i cyberterroryzm, [w:] Lisiecki M. i in., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Józefów.
 
5.
http://www.pti.org.pl/index.ph... [data dostępu: 4.11.2016].
 
6.
https://en.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 4.11.2016].
 
7.
https://mac.gov.pl/files/nask_... [data dostępu: 3.11.2016].
 
8.
https://www.bbn.gov.pl/pl/prac... [data dostępu: 4.11.2016].
 
9.
https://www.enisa.europa.eu/to... [data dostępu: 3.11.2016].
 
10.
Wu X., Rogerson S., Fairweather N.B., Ethical Considerations on Information System Development: Perspectives on a Practical Moral Framework, http://rccs.southernct.edu/cat... [data dostępu: 4.11.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top