PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (71-84)
Ethical principles applied in cyberspace
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Cyberspace is a global phenomenon and is not controlled by any country or international body. The lack of control does not mean anarchy. Hence, the Internet regulations as well as the ethical principles adapted to cyberspace, which is composed of the technologies and network, are developed. For each of these areas similarly, although a different ethical principles were constructed. The codes of ethics were developed for information technology. And for the networks, that means for ordinary users, a specific ethical Decalogue were created. The construction of ethical norms for cyberspace is an important task that requires deep thought.
 
REFERENCES (10)
1.
Dobrzeniecki K. (2004). Prawo a etos cyberprzestrzeni. Toruń.
 
2.
Junker A., Benecke M. (2000). Computerrecht. Baden-Baden 2000.
 
3.
Wasilewski J. (2013). Zarys definicji cyberprzestrzeni. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 5/9/2013.
 
4.
Wójcik J. (2009). Cyberprzestrzeń i jej główne zagrożenia: cyberprzestępczość i cyberterroryzm, [w:] Lisiecki M. i in., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Józefów.
 
5.
http://www.pti.org.pl/index.ph... [data dostępu: 4.11.2016].
 
6.
https://en.wikipedia.org/wiki/... [data dostępu: 4.11.2016].
 
7.
https://mac.gov.pl/files/nask_... [data dostępu: 3.11.2016].
 
8.
https://www.bbn.gov.pl/pl/prac... [data dostępu: 4.11.2016].
 
9.
https://www.enisa.europa.eu/to... [data dostępu: 3.11.2016].
 
10.
Wu X., Rogerson S., Fairweather N.B., Ethical Considerations on Information System Development: Perspectives on a Practical Moral Framework, http://rccs.southernct.edu/cat... [data dostępu: 4.11.2016].
 
Journals System - logo
Scroll to top