PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (133-154)
Issues of critical infrastructure cyber security in the power sector
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia problem cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej w energetyce (ICS – Industrial Control Systems) poprzez pryzmat możliwych zagrożeń, światowych rozwiązań, norm, standardów i procedur oraz pokazuje typowe strategie ochrony systemów sterowania w energetyce. Pojawianie się coraz bardziej zaawansowanych form ataków cybernetycznych na systemy sterowania związane z wytwarzaniem i przesyłem energii wskazuje na zwiększającą się możliwość ataków militarnych i malware przygotowanych jako nowa forma broni ofensywnej. Wobec możliwości wykorzystania bardzo zaawansowanych technik, większość obecnych, komercyjnych systemów ochrony może być niewystarczająca. Dla systemów infrastruktury krytycznej energetyki koniecznością staje się ścisła ich izolacja od świata zewnętrznego, co z kolei jest niewygodne, gdyż ogranicza możliwość zdalnej obserwacji procesu. Opracowywane i testowane są więc rozwiązania bezpiecznego sposobu przesyłania danych, a w niniejszym artykule zaprezentowane jest rozwiązanie bezpiecznej komunikacji dla pozyskania danych z przemysłowych systemów automatyki DCS.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bayar T. (2016). Cybersecurity in the power sector. Power Engineering International.
 
2.
Clarke R., Knake K. (2012). Cyber War; The Next Threat to National Security and What to Do About It. NY Ecco HarperCollins Publishers.
 
3.
Falliere N., Murchu L.; W32.Sruxnet.Dossier, http://www.symantec.com/conten... [data dostępu: 16.09.2016].
 
4.
Farwell J., Rogozinski R. (2012). Stuxnet and the Future of Cyber War. Survival 54.
 
5.
GE Power Digital Solutions, 5 Security Imperatives for Power Executives, https://www.ge.com/digital/pro...- [data dostępu: 16.09.2016].
 
6.
Hadji-Janev M., Bogdanoski M. (2015). Handbook of Research on Civil Society and National Security in the Era of Cyber Warfare. JVG Books LLC.
 
7.
Kaiser R. (2015). The birth of cyberwar. Political Geography.
 
8.
Kyung-bok L., Jong-in L. (2016). The Reality and Response of Cyber Threats to Critical Infrastructure: A Case Study of the Cyber-terror Attack on the Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. KSII Transactions on Internet and Information Systems Vol. 10.
 
9.
North Amercan Electric Realiability Corporation CIP Standards, http://www.nerc.com/pa/Stand/P... [data dostępu: 16.09.2016].
 
10.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Narodowy Program Infrastruktury Krytycznej, http://rcb.gov.pl/wp-content/u... [data dostępu: 16.09.2016].
 
11.
Takebe T. (2014). Trends in Industry Standards and International Standards for Industrial Automation Control System Security. Yokogawa Technical Report English Edition Vol. 57 No. 2.
 
12.
The NIS Directive of the European Parliament, http://eur-lex.europa.eu/legal... [data dostępu: 16.09.2016].
 
13.
Wilson C. (2014). Cyber Threats to Critical Information Infrastructure, chapter un Cyberterrorism: Understanding, Assessment, and Response, Chapter: Cyber Threats to Critical Information Infrastructure. Springer-Swansea University.
 
14.
Zespół międzyresortowy Ministerstwa Cyfryzacji, Założenia Strategii Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczpospolitej Polskiej, https://mc.gov.pl/files/zaloze... [data dostępu: 16.09.2016].