PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (221-232)
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces zmian w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa zaowocował potrzebą korekt w dotychczasowej polityce bezpieczeństwa NATO. Jako kluczowe dla bezpieczeństwa Sojuszu wskazywane są zagrożenia hybrydowe i dążenie Rosji do wzmocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez powrót do dominacji w państwach byłego ZSRR. NATO dostrzega konieczność podejmowania działań przeciwdziałających agresywnej polityce Rosji. Szczyt NATO w Newport i w Warszawie wskazuje, że podejmowane są działania adekwatne do zaistniałego zagrożenia bezpieczeństwa. Jako wyzwania dla NATO wskazywane są: podtrzymywanie więzi transatlantyckiej, rosnące w siłę i znaczenie Chiny, Indie, Brazylia, malejące znaczenie międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa i wewnętrzna destabilizacja w UE
 
REFERENCJE (7)
1.
https://www.msz.gov.pl/pl/poli... [data dostępu: 12.09.2016].
 
2.
https://www.wprost.pl/szczyt-n... [data dostępu: 12.09.2016].
 
3.
Framework for Future Alliance Operations – FFAO (2015), w: http://www.act.nato.int/images... [data dostępu: 18.03.2016].
 
4.
http://www.act.nato.int/images... [data dostępu: 12.09.2016].
 
5.
https://www.sipri.org/sites/de... [data dostępu: 12.10.2016].
 
6.
SFA Raport 2013, www.act.nato.int/futures-ws-1 [data dostępu: 13.02.2016].
 
7.
http://www.naa.mil.lv/Petnieci... [data dostępu: 12.11.2016].