PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (41-70)
Wybrane problemy prototypowania bezzałogowego statku powietrznego klasy mini
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano wybrane problemy związane z prototypowaniem bezzałogowego statku powietrznego klasy mini (mini-BSP). W ramach prac analityczno-projektowych uzgodniono układ aerodynamiczno-konstrukcyjny minisamolotu i opracowano jego model geometryczny w środowisku CAD. Zaprezentowano cykl czynności technologicznych uruchomionych w procesie wytwarzania elementów konstrukcji płatowca. Pokrótce opisano zasadnicze podsystemy wyposażenia pokładowego oraz wyjaśniono istotę integracji systemu awionicznego. Przedstawiono metodykę walidacji własności lotnych minisamolotu w kontekście możliwości zastosowanego układu automatycznego sterowania. Określono ostateczną kompletację gotowego demonstratora systemowego.
 
REFERENCJE (14)
1.
Abbott I.H., von Doehnoff A.E. (1958). Theory of Wing Sections Including a Summary of Airfoil Data. Dover Publication, Inc. New York.
 
2.
Arjomandi M., Classification of Unmanned Aerial Vehicles. Mechanical Enginnering 3016 – The University of Adelaide.
 
3.
Olejnik A., Rogólski R., Chachurski R., Frant M., Wybrane aspekty prototypowania płatowca bezzałogowego statku powietrznego klasy mini. XIV Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji – Jurata 10−14 maja 2010 (materiały konferencyjne). Rao P.N., Tewari N.K., Kundra T.K. (1993). Computer Aided Manufacturing. Tata.
 
4.
McGraw-Hill Publishing Company Limited. UAS: The Global Perspective. UAS Yearbook 2009/2010. 7th Edition, June 2009, Copyright Blyenburgh & Co.
 
5.
Aircraft Design: Synthesis and Analysis. Version 0.99, January 2001. DesktopAeronautcs, Inc., http://adg.stanford.edu/aa241/... [data dostępu: 28.08.2013].
 
6.
Airfoil Tools, http://airfoiltools.com/ [data dostępu: 14.05.2010].
 
7.
Center for the Management of Information (CMI) – The University of Arizona, http://www.nsf.gov/pubs/2002/n... [data dostępu: 28.08.2013].
 
8.
Elbit Systems – Skylark® I LE - mini UAS, http://www.elbitsystems.com/el... [data dostępu: 31.12.2012].
 
9.
Kiwit – Mini Unmanned Arborne System, https://www.uvsr.org/Documenta... [data dostępu: 23.09.2015].
 
10.
Rzepczyńska K., Podstawowe informacje dotyczące materiałów i procesu laminowania – konspekt szkoleniowy, http://stamodra.za.pl/wp-conte... [data dostępu: 05.05.2013].
 
11.
Skylark 1 LE Mini Unmanned Aerial Vehicle (Mini-UAV), http://defenseupdate.com/produ... [data dostępu: 30.06.2009].
 
12.
ST Aerospace – Skyblade III. https://www.staero.aero/staero... [data dostępu: 23.09.2015].
 
13.
UAV/UAS classification, www.unmanned-aerial-system.com/classification.html [data dostępu: 12.07.2010].
 
14.
UIUC Airfoil Coordinates Database, http://m-selig.ae.illinois.edu... [data dostępu: 14.05.2010].
 
Journals System - logo
Scroll to top