PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (207-224)
Contemporary understanding of truth and good in the process of bringing up youth in the family system
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article was to make a scientific analysis of the understanding of truth and good in the process of bringing up youth in the family system. At the same time, it was about paying special attention to the contemporary context of postmodernity. The article is of conceptual character using the method of critical analysis and synthesis of the literature on the subject. The scientific analyzes made can help all educational entities. Practical applications concern the following dimensions of scientific reflection: attention should be paid to two approaches in understanding values, a subjectivist approach and objectivist approach. It is worth paying attention to the concept of the family as a natural system, to learn the principles of antipedagogy, to get to know the ongoing school programs focused on education rather than upbringing. It is also important to understand and apply in practice a holistic, integral and synergistic approach.
 
REFERENCES (31)
1.
Bersoff D.N. (1997a). School psychology as „Institutional Psychiatry”. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 284-285.
 
2.
Bersoff D.N. (1997b). The ethical practice of school psychology: A rebuttal and suggested model. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 286-290.
 
3.
Bersoff D.N., Hofer P.T. (1997). The legal regulation of school psychology. w: D.N. Bersoff (red.), Ethical conflicts in psychology. Washington: APA, s. 256-258.
 
4.
Bertalanffy L.V. (1967). Robots, Men and Minds. New York: Harper.
 
5.
Bławat A. (1995). Antypedagogika. Postmodernistyczne zakwestionowanie wychowania. w: Z. Sareło (red.), Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Poznań: Pallottinum, s. 40-51.
 
6.
Duma T. (2016). Prawda. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 868-873.
 
7.
Duma T. (2016). Prawdomówność. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 873-877.
 
8.
Dziwota E., Stepulak M.Z., Włoszczak-Szubzda A., Olajossy M. (2017). Social functioning and the quality of life patients diagnosed with schizophrenia. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”. Lublin.
 
9.
Graham A., Powell M.A.&Taylor N. (2015). Ethical research involving children. „Family Matters”, (96), pp. 23-28.
 
10.
Head E. (2009). The ethics and implications of paying participants in qualitative research. „International Journal of Social Research Methodology”, 12 (4), pp. 335-344.
 
11.
Janus K., Ludynia M. (oprac.). (2008). Księga aforyzmów. Warszawa: Wydawnictwo Buchmann Sp. z o.o.
 
12.
Jarosz M., Włoszczak-Szubzda A. (2013). Family health nursing – a europeanprespective. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, Volume, number 4, pp. 643-644.
 
13.
Kapusta A. (2013). „Theory of incomprehensibility” – the social and biological determinants of mental disorders. „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, Volume, number 4, pp. 832-837.
 
14.
Legutko R. (1994). Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Kraków: Wydawnictwo Arcana.
 
15.
Lipiec H. (red.), 1994. Mała księga cytatów. Radom: Oficyna Wydawnicza STON I.
 
16.
Lubański M. (1982). Informacja – system. w: M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga (red.), Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Warszawa: ATK, s. 11-164.
 
17.
Niewęgłowski J. (2006). Rodzina i wychowanie wobec wyzwań III tysiąclecia w świetle dokumentów Kościoła. w: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 63-70.
 
18.
Olbrycht K. (2000). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
19.
Olbrycht K. (2006). Wychowanie do życia w rodzinie jako wspólnocie osób. w: W. Korzeniowska, U. Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 243-250.
 
20.
Popielski K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
21.
Sadowski W.N. (1973). Ogólna teoria systemów jako metateoria. „Prakseologia”, 2, s. 90-115.
 
22.
Sidor B. (2005). Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową. Lublin: TN KUL.
 
23.
Skrzydlewski P. (2016). Dobro. w: K. Chałas, A. Maj (red.), Encyklopedia aksjologii pedagogicznej. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, s. 256-260.
 
24.
Sozańska E. (2014). Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 23, 3, s. 44-51.
 
25.
Stepulak M.Z. (1995). Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. Lublin: RW KUL.
 
26.
Stepulak M.Z. (2010). Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
27.
Stepulak M.Z. (2011). Zagrożenia osobowego rozwoju człowieka w systemie rodzinnym. w: J. Koperek (red.), Rodzina europejska. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 127-143.
 
28.
Stepulak M.Z. (2013). Specyfika wychowania moralnego w systemie rodzinnym. w: M.Z. Stepulak (red.), Specyfika wychowania rodzinnego w systemie rodzinnym. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, s. 187-203.
 
29.
Świętochowski W. (2014). Rodzina w ujęciu systemowym. w: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.
 
30.
Tomaszewski T. (red.), (1977). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
31.
Zawojska T. (2017). Pedagogia perennis. Pomiędzy liberalizmem a konserwatyzmem wychowawczym. w: M.Z. Stepulak, M. Dubis (red.), Wychowanie jako wartość. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, s. 125-139.
 
Journals System - logo
Scroll to top