PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (225-232)
Education according to the concepts of Jan Bosko – the integral education
 
More details
Hide details
1
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article a general reflection on the problem of the integral education. Dynamic changes make raising children a challenge for a 21st century parent, who is consequently confused and lost. Who and where can their source of approval? Who can fulfill their expectations? The article below provides suggestions of answers to these questions, pointing out Jan Bosco the creator of the prewention system.
 
REFERENCES (9)
1.
Chavez P. (2006). Komentarz do wiązanki na rok 2006. W trosce o ducha rodzinnego w szkole salezjańskiej.
 
2.
Grządziel D. (2011). Pedagogia ks. Bosko w szkole salezjańskiej.
 
3.
Guido Gatti D. (1998). Tradycja wychowawcza księdza Bosko dzisiaj.
 
4.
Jan Paweł II (1998). Ojciec i nauczyciel młodzieży.
 
5.
Kmiecik-Jusięga K., Stankowski B. (2016). Salezjańska ars educandi.
 
6.
Niewęgłowski J. (2000). Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy.
 
7.
Pomianowski R. (1998). Obecność wychowawcza.
 
8.
Szpringer M. (2006). System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce.
 
9.
Weinschenk R. (1998). Podstawy pedagogiki księdza Jana Bosko.
 
Journals System - logo
Scroll to top