PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (225-232)
Wychowanie w myśl założeń Jana Bosko – integralne wychowanie
 
Więcej
Ukryj
1
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto ogólną refleksję nad problemem integralnego wychowania. Dynamiczne zmiany sprawiają, iż wychowanie staje się nie lada wyzwaniem dla rodzica XXI wieku, który w konsekwencji doświadcza ambiwalencji i zagubienia. U kogo i gdzie szukać akceptacji? Kto może wyjść naprzeciw oczekiwaniom? Na te pytania odpowiada poniższy artykuł, wskazując na twórcę systemu prewencyjnego księdza Jana Bosko.
 
REFERENCJE (9)
1.
Chavez P. (2006). Komentarz do wiązanki na rok 2006. W trosce o ducha rodzinnego w szkole salezjańskiej.
 
2.
Grządziel D. (2011). Pedagogia ks. Bosko w szkole salezjańskiej.
 
3.
Guido Gatti D. (1998). Tradycja wychowawcza księdza Bosko dzisiaj.
 
4.
Jan Paweł II (1998). Ojciec i nauczyciel młodzieży.
 
5.
Kmiecik-Jusięga K., Stankowski B. (2016). Salezjańska ars educandi.
 
6.
Niewęgłowski J. (2000). Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy.
 
7.
Pomianowski R. (1998). Obecność wychowawcza.
 
8.
Szpringer M. (2006). System prewencyjny księdza Jana Bosko we współczesnej profilaktyce.
 
9.
Weinschenk R. (1998). Podstawy pedagogiki księdza Jana Bosko.
 
Journals System - logo
Scroll to top