PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (219-240)
Legal requirements associated with ensuring the safety of inmates confined in a maximum security prison – selected issues
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The penalty of imprisonment is the most severe legal sanction, and can be imposed by the court only as a last resort measure – because this penalty includes the most severe impact on the sphere of individual rights and freedoms. This articles discusses security issues within penal institutions, especially those with high security level standards and maximum security units for so-called dangerous inmates. These problems include internal monitoring within prisons facilities, classification of inmates, types and kinds of prisons in the Polish penitentiary system and the criteria of serving the sanction within the highest security level prison or a special maximum security unit.
 
REFERENCES (14)
1.
Godyla R., Dyrektor zakładu karnego jako organ postępowania wykonawczego w: L. Bogunia (red.) Nowa kodyfikacja prawa karnego, tom IV, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 
2.
Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Państw. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1975.
 
3.
Grześko P., Sprawca niebezpieczny w izolacji penitencjarnej w: Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie, M. Szwejkowska, K. Ryś (red), wyd. WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016,.
 
4.
Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za rok 2006, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej Warszawa 2006, online: http://www.sw.gov.pl/uploads/5...,.
 
5.
Jarosz H., Kubacka K., Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych, online: http://www.publikacje.edu.pl/p... (dostęp: 09.05.2017).
 
6.
Kalisz T., Kwieciński A., Bezpieczeństwo osobiste osadzonych w okresie izolacji penitencjarnej, Acta Erasmiana 2010.
 
7.
Lasocik Z., Funkcjonowanie oddziałów dla tzw. „więźniów niebezpiecznych ”w Polsce, Archiwum Kryminologii z 2009 r., t. XXXI.
 
8.
Liebling A., Ludlow A., Suicide, distress and the quality of prison life” [w:] “Handbook on prisons” Y.Jewkes, J.Bennett, B. Crewe (red), wyd. Routledge London – New York 2016,.
 
9.
Marczak M. Oddziaływania psychokorekcyjne. Programy z zakresu profilaktyki agresji w: „Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce”,.
 
10.
Idem (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.
 
11.
Postulski K, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Wyd III, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 
12.
Roczna Informacja Statystyczna za 2016 rok, Warszawa 2016, Wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, online: http://www.sw.gov.pl/assets/61...,.
 
13.
Sadżuga R., Macierzyństwo czynnikiem wspomagającym resocjalizację kobiet w zakładach karnych w: „Współczesne wyzwania dla systemów penitencjarnych na świecie”, M. Szwejkowska, K. Ryś (red.), Wyd. WPiA UWM w Olsztynie, Olsztyn 2016.
 
14.
Skupiński J., Alternatywy pozbawienia wolności w polskim systemie sprawiedliwości karnej – raport z badań prowadzonych przez Zakład Prawa Karnego INP PAN w: „Problemy aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przeludnienia zakładów karnych”, J. Jakubowska-Hara, C. Nowak (red), Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 
Journals System - logo
Scroll to top