PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (278-295)
Speech disorders in children and activities carried out by preschool teachers. analysis of the phenomenon in the light of own research
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Correct speech development is important for the child‘s proper education, personality building and overall development. In view of this widely acknowledged fact, attention has been drawn to the need for the formation of correct speech development in the child and its disorders in the aspect of the pedagogical work of preschool teachers. Pedagogical observations in pre-school institutions during the implementation of student internships motivated us to undertake a study to determine the importance of the pedagogical work of teachers in the process of supporting the normal speech development of the pre-school child. The research was conducted in 2022 among 60 teachers working in pre-school institutions in the Biała Podlaska district. The results of the study showed the variety of activities carried out by teachers, especially in the field of diagnosis, selection of speech therapy exercises, individualisation of work with the child and cooperation with parents. Motivation and interaction between teachers and parents are among the key factors determining the effectiveness of speech therapy activities with children. On the basis of the analysis of the research results, some important recommendations were formulated, which can be used in the future by those interested in the above-mentioned issues.
 
REFERENCES (13)
1.
Demel, G. (2012). Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. Warszawa: WSiP, s.271.
 
2.
Dykcik, W. (2009). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 269, 271.
 
3.
Gałkowski, T., Jastrzębowska, G. (2003). Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i dorosłych. T. 2. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
4.
Kaczmarek, L. (1988). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
5.
Grabias, S. (1997). Mowa i jej zaburzenia. Audiofonologia, Tom X, s.9 – 36.
 
6.
Grabias, S. (red.). (2001). Zaburzenia mowy. T.1. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s.270.
 
7.
Grabias, S. (red.). (2015). Logopedia, standardy postępowania logopedycznego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
8.
Gunia, G. (2010). Terapia logopedyczna – dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.104.
 
9.
Łobocki, M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
10.
Minczakiewicz, E. M. (2000). Logopedia. Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,s.65.
 
11.
Minczakiewicz, E. M. (2017). Dyslalia na tle innych wad i zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Konteksty Pedagogiczne, 1(8)/2017, s. 149–169. DOI: 10.19265/KP.2017.018149.
 
12.
Ostapiuk, B. (2002). Dziecięca artykulacja czy wada wymowy – między fizjologią i patologią. Logopedia, Tom 31, s. 95–156.
 
13.
Sołtys-Chmielowicz, A. (2008). Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Impuls, s.62.
 
Journals System - logo
Scroll to top