PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (299-320)
The meaning and role of family environment in the process of becoming an offender – a précis
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article is an attempt to determine the meaning and role of family environment in the process of becoming an offender. It is impossible to omit the family conditions in the analysis of crime among minors. Portrayal of the contemporary family seems vital here. Family is the most important environment in an individual’s life and it has a forming influence on their personality and development. Experiences connected with family life influence later behaviour, decisions and an individual’s whole existence. The analysis on the condition of contemporary family, especially in the context of crime among minors, requires the discussion of the most typical dangers and problems that appear in family life and contribute to law-breaking among family’s youngest members. In the article I quote the research I conducted in 2007 among people under guardianship and on probation. I concluded that everyday functioning of the interviewees has some connection with their family life. It is important to note that in many cases family was the source of their problems with the law. This conclusion shows the importance of work towards supporting family in solving its difficulties in order to overcome critical situations and prevent crime among minors.
 
REFERENCES (20)
1.
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 
2.
Bajkowski T., Źródła patologii w rodzinie, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
3.
Bożyczko Z., Przestępstwo i życie, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Wrocław 1972.
 
4.
Dyczewski L., Rodzina – społeczeństwo – państwo, [w:] A. Kurzynowski (red.), Rodzina w okresie transformacji systemowej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 1995.
 
5.
Gierowski J. K., Psychologiczne wyznaczniki przestępczości, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, Tom 3.
 
6.
Izdebska J., Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2000.
 
7.
Jarosz M., Dezorganizacja w rodzinie i społeczeństwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 
8.
Kawula S., Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej, [w:] K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 
9.
Maciaszkowa J., O współżyciu w rodzinie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980.
 
10.
Mościskier A., Szelhaus S., Przestępczość młodzieży, [w:] A. Podgórecki (red.), Zagadnienia patologii społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 
11.
Olubiński A., Konflikty rodzice - dzieci. Dramat czy szansa? (Wzory i wzorce), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1994.
 
12.
Plopa M., Stres w kontekście życia rodzinnego, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
13.
Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, PWN, Warszawa 1985.
 
14.
Sakowicz T., Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
15.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 
16.
Urban B., Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 
17.
Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Zakład Narodowy. im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1984.
 
18.
Zaborowski Z., Problemy psychologii życia, Oficyna Wydawnicza „Profi”, Warszawa 1997.
 
19.
Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 
20.
Żebrowski J., Współczesne przeobrażenia w funkcjonowaniu rodziny polskiej, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top