PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (229-242)
“Novation security of alimony”
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper discusses the problem of novation security of alimony, regulated in the provisions of Art. 753 of CCP. This institution is particularly important for the alimony creditor. Its purpose is to provide the party entitled to alimony with financial means necessary for subsistence for the period of frequently long-lasting examination proceedings. The purpose of this work is an analysis of the subject-matter type of security, the effects of which are de lege ferenda postulates submitted.
 
REFERENCES (11)
1.
Gil I. (2017). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. E. Marszałkowska-Krześ, Warsaw.
 
2.
Górski A. (2006). Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w świetle nowelizacji KPC, MoP 2006, No. 1.
 
3.
Jagieła J. (2015). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz. Art. 730-1088, ed. A. Marciniak, K. Piasecki, Warsaw.
 
4.
Jagieła J. (2004). Sądowe postępowanie zabezpieczające w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, PPEgz 2004, No. 7–9.
 
5.
Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K. (2009). Postępowanie cywilne, Warsaw.
 
6.
Krzemiński Z., Żywicki W. (1967). Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Palestra 1967, No. 4.
 
7.
Młynarski T. (2012). Zabezpieczenie owacyjne roszczeń odszkodowawczych o rentę oraz sumę potrzebną na koszty leczenia, Monitor Ubezpieczeniowy No. 49, June 2012, https://rf.gov.pl/publikacje/a... [accessed: 17 May 2017].
 
8.
Muliński M. (2015). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730-1217, ed. J. Jankowski, Warsaw.
 
9.
Turek J. (2010). Wzruszanie orzeczeń w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, MoP 2010, No. 15.
 
10.
Zieliński A. (2017). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Warsaw.
 
11.
Żyznowski T. (2016). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Vol. II. Komentarz. Art. 367–729, ed. A. Marciniak, K. Piasecki, Warsaw 2016.
 
Journals System - logo
Scroll to top