PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (229-242)
“Novation security of alimony”
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (11)
1.
Gil I. (2017). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. E. Marszałkowska-Krześ, Warsaw.
 
2.
Górski A. (2006). Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w świetle nowelizacji KPC, MoP 2006, No. 1.
 
3.
Jagieła J. (2015). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. T. III. Komentarz. Art. 730-1088, ed. A. Marciniak, K. Piasecki, Warsaw.
 
4.
Jagieła J. (2004). Sądowe postępowanie zabezpieczające w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, PPEgz 2004, No. 7–9.
 
5.
Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K. (2009). Postępowanie cywilne, Warsaw.
 
6.
Krzemiński Z., Żywicki W. (1967). Zbieg procesu rozwodowego z procesem o alimenty, Palestra 1967, No. 4.
 
7.
Młynarski T. (2012). Zabezpieczenie owacyjne roszczeń odszkodowawczych o rentę oraz sumę potrzebną na koszty leczenia, Monitor Ubezpieczeniowy No. 49, June 2012, https://rf.gov.pl/publikacje/a... [accessed: 17 May 2017].
 
8.
Muliński M. (2015). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 730-1217, ed. J. Jankowski, Warsaw.
 
9.
Turek J. (2010). Wzruszanie orzeczeń w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, MoP 2010, No. 15.
 
10.
Zieliński A. (2017). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Warsaw.
 
11.
Żyznowski T. (2016). [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Vol. II. Komentarz. Art. 367–729, ed. A. Marciniak, K. Piasecki, Warsaw 2016.
 
Journals System - logo
Scroll to top