PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (263-273)
AGGRESSION AND VIOLENCE AMONGST SCHOOL YOUTH
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aggression and violence constitute a complex phenomenon. Aggressive attitudes of children and youth are affected by many factors of internal and external character. Other persons also have an effect here. Apart from parents the effects on behavior are produced also by other important adults who include remaining members of the family, people from direct or more distant surrounding, and also teachers. Pedagogical literature presents many studies where teacher is presented as the person of tremendous influence on aggression and violence at a classroom. In the school circumstances the teacher can become the source of aggression, object of aggression, mediator, arbitrator or witness of the events. Like any other the school community is characterized by a high level of complication of the rules, standards or relations. Everyone in the school community has certain roles to take in the school theater. The purpose of this article is an attempt to scrutinize the intricacies of the school relations from the point of view of aggression and violence.
 
REFERENCES (14)
1.
Bandura A., Walters R.H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968.
 
2.
Danilewska J., Agresja i jej przeciwdziałanie w szkole, (w:) Powstrzymać agresję u progu szkoły, J. Danilewska (red.), Kraków 2004.
 
3.
Danilewska J., Powstrzymać agresję u progu szkoły, Kraków 2004.
 
4.
Dąbrowski K., Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca, Warszawa 1964.
 
5.
Dziurzyński K., Zachowania agresywne uczniów mieszkających w wielkomiejskiej aglomeracji, Warszawa 2012.
 
6.
Edwards C., Kierowanie klasą, Warszawa 2007.
 
7.
Frączek A., Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce 1996.
 
8.
Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985.
 
9.
Olweus D., Mobinng fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa 1998.
 
10.
Mikołkowska-Olejniczak G., Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych(w:) Kuźma J., (red.) Szarota Z., Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Kielce 1998.
 
11.
Mikołkowska-Olejniczak G., Charakterystyka szkolnego agresora (w:) Dolińska A., (red.) Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2002.
 
12.
Pietruszyńska E., Agresja-nazwa, opis i źródło problemu, (w:) Doliński A., Gajewska G., Rewińska E., Teoretyczno metodyczne aspekty korekcji zachowań; Zielona Góra 2004.
 
13.
Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji; Wyd. Jedność, Kielce 2003.
 
14.
Pufal-Struzik I., Uczeń i nauczyciel w aktach agresji szkolnej (w:)] I. Pufal-Struzik (red.), Agresja i przemoc w szkole, Kielce 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top