PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (263-273)
AGRESJA I PRZEMOC WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Agresja i przemoc jest zjawiskiem złożonym. Na agresywne zachowania u dzieci i młodzieży wpływ ma wiele czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Na zachowanie wpływają też inne osoby. Oprócz rodziców wpływa na zachowanie mają także inni ważni dorośli, do których zaliczają się pozostali członkowie rodziny, osoby z bezpośredniego bądź dalszego otoczenia a także nauczyciele. Literatura pedagogiczna przedstawia wiele badań, gdzie nauczyciel jest ukazywany jako osoba mająca ogromny wpływ na zjawisko agresji i przemocy w klasie szkolnej. Nauczyciel może w sytuacji szkolnej występować jako źródło agresji, obiekt agresji, mediator, rozjemca czy świadek wydarzeń. Społeczność szkolna, tak jak każda wspólnota, charakteryzuje się wysokim stopniem skomplikowania reguł, norm czy relacji. Każdy społeczności szkolnej ma określone role do odegrania w teatrze życia szkolnego. Celem tego artykułu będzie próba przypatrzenia się zawiłościom szkolnych realcji z punktu widzenia agresji i przemocy.
 
REFERENCJE (14)
1.
Bandura A., Walters R.H., Agresja w okresie dorastania, Warszawa 1968.
 
2.
Danilewska J., Agresja i jej przeciwdziałanie w szkole, (w:) Powstrzymać agresję u progu szkoły, J. Danilewska (red.), Kraków 2004.
 
3.
Danilewska J., Powstrzymać agresję u progu szkoły, Kraków 2004.
 
4.
Dąbrowski K., Społeczno-wychowawcza psychiatria dziecięca, Warszawa 1964.
 
5.
Dziurzyński K., Zachowania agresywne uczniów mieszkających w wielkomiejskiej aglomeracji, Warszawa 2012.
 
6.
Edwards C., Kierowanie klasą, Warszawa 2007.
 
7.
Frączek A., Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, Kielce 1996.
 
8.
Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985.
 
9.
Olweus D., Mobinng fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa 1998.
 
10.
Mikołkowska-Olejniczak G., Szkolne uwarunkowania zachowań agresywnych(w:) Kuźma J., (red.) Szarota Z., Agresja i przemoc we współczesnym świecie, Kielce 1998.
 
11.
Mikołkowska-Olejniczak G., Charakterystyka szkolnego agresora (w:) Dolińska A., (red.) Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2002.
 
12.
Pietruszyńska E., Agresja-nazwa, opis i źródło problemu, (w:) Doliński A., Gajewska G., Rewińska E., Teoretyczno metodyczne aspekty korekcji zachowań; Zielona Góra 2004.
 
13.
Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji; Wyd. Jedność, Kielce 2003.
 
14.
Pufal-Struzik I., Uczeń i nauczyciel w aktach agresji szkolnej (w:)] I. Pufal-Struzik (red.), Agresja i przemoc w szkole, Kielce 2007.
 
Journals System - logo
Scroll to top