PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
KSIĄŻKA
 
ROZDZIAŁY
MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI A POWODZENIE SZKOLNE UCZNIÓW
Krzysztof Dziurzyński, Małgorzata Kowalska
90-100
Tatyana Lipai, Agamail Mamedov
196-202
KU WYZWANIOM AMBIWALENCJI W EDUKACJI
Alicja Matusz-Rżewska
220-229
NAUCZYCIEL A KULTURA ZAWODOWA
Jarosław Michalski
230-239
298-309
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Edukacja to pojęcie wieloznaczne, zgodnie z najszerszą definicją to forma praktyki społecznej nastawionej na kształtowanie osobowości i dostarczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji pozwalających człowiekowi na życie wśród ludzi i dla ludzi. W tym rozumieniu mieści się w nim i opieka, i wychowanie i socjalizacja i kształcenie, i nauczanie, i uczenie się i samodoskonalenie. Edukacja to wielość działań. Są one niezaplanowane, ale mogą być spontaniczne. A z drugiej strony mogą być zaplanowane i systemowe. Długotrwałe jak i krótkotrwałe. Jednostronne jak i wielostronne. Zatem nie zostanie popełniony błąd, kiedy powiemy, że edukacją jest wszystko to co wzbogaca człowieka i jego poznanie, czyni go pięknym i otwartym na innych ludzi i otaczający świat. A skutkiem jej jest umiejętność funkcjonowania w grupie, wspólnocie i społeczeństwie. Oddawana do rąk Czytelników monografia jest materialnym dowodem na wieloznaczność edukacji. Konsekwencją szerokiego jej pojmowania jest bogactwo poszukiwań badawczych pracowników naukowych pochodzących z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz kilkunastu ośrodków z całej Polski. To co ich łączy to niepohamowana chęć znalezienia odpowiedzi na zasadnicze pytanie o kondycję polskiej edukacji, edukacji realizowanej na różnych etapach – od przedszkola po wyższe uczelnie. Intencją redaktora zbioru nie było ograniczanie inwencji i kreatywności Autorów. Temat został sformułowany na dużym stopniu ogólnikowości – dylematy współczesnej edukacji. Częściowo po to by móc ujrzeć edukację w różnych rozumieniach i kontekstach.
Journals System - logo
Scroll to top