PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (153-162)
CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA W STATUSIE ZAWODOWYM I SPOŁECZNYM NAUCZYCIELI W POLSCE W ŚWIETLE „RAPORTU O STANIE EDUKACJI 2010. SPOŁECZEŃSTWO W DRODZE DO WIEDZY”
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Funkcjonowanie nauczycieli w Polsce od jakiegoś czasu jest poddawane permanentnej dyskusji i analizie. Poszukuje się odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. Jaki powinien być współczesny nauczyciel? Czy i jak poprawiać edukację nauczycielską? O jakie relacje nauczycieli i uczniów powinniśmy zabiegać? Ile czasu powinien spędzać nauczyciel w szkole? Czy i jak powinny zmienić umiejętności i wiedza nauczycieli? Pytań rodzi się coraz więcej, odpowiedzieć na nie jest coraz trudniej. Dylemat naczelny to, czy i na ile, w jakim zakresie powinna nastąpić modyfikacja funkcjonowania zawodowego i społecznego, nauczycieli oraz czy i w jakim stopniu zachować to, co sprawdzone i daje rezultaty. Aby ocenić i zweryfikować w jakiś sposób ten dylemat, sięgamy do analiz i diagnoz edukacyjnych, ukazujących aktualne potrzeby, oczekiwania, trudności i bariery środowiska nauczycielskiego. Sięgamy również po propozycje zmian, które są naturalnym efektem ewaluowania rzeczywistości w perspektywie społeczno-kulturowej, ekonomicznej i politycznej. Takim opracowaniem jest Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport zawiera szereg danych ilościowych i jakościowych opartych o badania różnorodnych instytucji i organizacji badawczych i statystycznych. Sporządził go 50-osobowy zespół pod przewodnictwem prof. Michała Federowicza w Instytucie Badań Edukacyjnych. Wyniki zaprezentowano podczas I Kongresu Polskiej Edukacji 5 – 6 czerwca 2011 roku w Warszawie. Badania były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach projektu „Entuzjaści edukacji”.
 
REFERENCJE (3)
1.
Arciszewska E., Dziurzyński K., Jurewicz M., Diagnoza stanu edukacji w dzielnicy m.st. Warszawy Targówek, Warszawa 2010.
 
2.
Piwowarski R., Krawczyk M., TALIS Nauczanie-Wyniki badań 2008. Polska na tle międzynarodowym, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2008.
 
3.
Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2011.
 
Journals System - logo
Scroll to top