PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (175-195)
OD PLANU DO RAPORTU – EWALUACJA W PRAKTYCE SZKOLNEJ
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Kazimierz Denek uważa, że o jakości systemu edukacji możemy mówić wtedy, gdy jej korelaty przyczyniają się w optymalnym stopniu do realizacji wartości i celów. Oznacza to doskonalenie funkcji szkoły, zwiększenie efektywności jej pracy. Reforma systemu edukacji przywiązuje wielką wagę do jakości pracy szkoły, a w jej obrębie aktywności nauczyciela. Nakłada obowiązek jej określania w drodze ewaluacji (Denek, 2007; 45). Leszek Korporowicz przypomina, iż ewaluacja nie może być zabiegiem podejmowanym jedynie dla anonimowych potrzeb biurokratycznej maszyny administracji (Korporowicz, 2010). Najistotniejszym jej celem jest odkrywanie i animowanie wewnętrznych potencjałów rozwoju ewaluowanego programu. Równoważenie i uspołecznienie cech systemu ewaluacji oświaty wymaga dojrzałego i świadomego zamysłu, jest też realizacją potrzeby dialogiczności. Tak rozumiana ewaluacja może nabrać cech animacji, być wezwaniem do działania poprzez umiejętną analizę, interpretację oraz pobudzanie zasobów, jakimi dysponują ludzie, proces i program kształcenia.
 
REFERENCJE (11)
1.
Denek K., W stronę szkoły jutra i jej nauczyciela, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
2.
Denek K., W kręgu ewaluacji i innowacji w edukacji nauczycieli, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
5.
Kołodziejczyk J., Wymagania wobec szkól i obszary ewaluacji, [w:] Mazurkiewcz G. (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 
6.
Korporowicz L., Ewaluacja zorientowana na rozwój, „Dyrektor Szkoły”, 2010 Nr 10.
 
7.
Krupa B., Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, Nr 9.
 
8.
Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. Nr 168, poz. 1324.
 
10.
Sowa J., Unowocześnienie koncepcji kształcenia w szkole, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
11.
Worek B., Perek-Białas J., Bariery rozwoju samorządu w Polsce, [w:] Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości, Wyd. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top