PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (175-195)
FROM PLAN TO REPORT – EVALUATION IN SCHOOL PRACTICE
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to Minister of Education Ordinance from 7th October 2009 the only one form of pedagogical supervision, beside inspection and support, is evaluation. In school environement evaluation raise many controversions. Aversion of school environement doesn't just come from resistance to appraisal, but it links, for example with concern about area of knowledge and methodological skills. Internal evaluation, as opposed to external which aims toward comparison of school work's quality and its assessment with reference to valid norms, allows to examinate narrow area of reality reflecting individual school needs and improvement of its work in fields which really require it. Posted example of evaluation of requirement 2.5 „Shaping the attitudes of students” is intended to show the area connected to upbringing (least „measurable” element) and is a proposal to carry out evaluation in school reality.
 
REFERENCES (11)
1.
Denek K., W stronę szkoły jutra i jej nauczyciela, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
2.
Denek K., W kręgu ewaluacji i innowacji w edukacji nauczycieli, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
5.
Kołodziejczyk J., Wymagania wobec szkól i obszary ewaluacji, [w:] Mazurkiewcz G. (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty, Wyd. UJ, Kraków 2010.
 
6.
Korporowicz L., Ewaluacja zorientowana na rozwój, „Dyrektor Szkoły”, 2010 Nr 10.
 
7.
Krupa B., Prawa i wolności człowieka w percepcji licealistów, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2008, Nr 9.
 
8.
Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1999.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz.U. Nr 168, poz. 1324.
 
10.
Sowa J., Unowocześnienie koncepcji kształcenia w szkole, [w:] Grzesiuk J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji nauczycieli, t.1, UAM, Kalisz 2007.
 
11.
Worek B., Perek-Białas J., Bariery rozwoju samorządu w Polsce, [w:] Ewaluacja w samorządzie lokalnym – perspektywy i możliwości, Wyd. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top