PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (203-219)
ZMIANY W PROCESIE NAUCZANIA – UCZENIA SIĘ – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA I TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Codzienne doświadczenie informuje nas, że w świecie zachodzą różnorodne zmiany. Starożytny filozof Heraklit, analizując naturę rzeczywistości, doszedł do wniosku, że jej stałym elementem jest to, iż nic nie jest stałe. Wszystko bowiem, podobnie jak nurt wzburzonej rzeki, przeobraża się, porusza, powstaje i ginie. Również myśliciele XX i XXI wieku, opisując kondycję współczesnej cywilizacji, zwrócili uwagę na jej wyjątkową płynność [1]. Sytuacja współczesnego świata została przez nich porównana do kalejdoskopu, którego elementy się rozsypują i przemieszczają „za jednym potrząśnięciem” ręki [2]. Podobną niestabilnością odznacza się rzeczywistość początku XXI wieku – określana mianem „postmodernizmu”.
 
REFERENCJE (60)
1.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 
2.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 
3.
Berg H. K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Kielce 2007.
 
4.
Ureta J. A., Cybertrybalizm, „Polonia Christiana”, 2010 nr 16.
 
5.
Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
6.
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.
 
7.
Lyotard J. F., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, Warszawa 1998.
 
8.
Sztobryn S., Śliwerski B., Idee pedagogiki filozoficznej, Łódź 2003.
 
9.
Łaszczyk J., (red.), Pedagogika czasu przemian, Warszawa 1999.
 
10.
Pachociński R., Strategie reform oświatowych na świecie. Szkolnictwo podstawowe i średnie, Warszawa 2003.
 
11.
Biała Księga Komisji Europejskiej, Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 
12.
Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1996;.
 
13.
Faure E., Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
 
14.
Gołębniak B. D., Potyrała D., Zamorska B., Ważne decyzje i działania. Przewodnik „projektowania”, [w:] Uczenie metodą projektów, D. B. Gołębniak, (red.), Warszawa 2002.
 
15.
Iwicka-Okońska A., Czas na projekt on: www.trendy.ore.pl.
 
16.
Polak M., WebQuesty w edukacji on: www.edunews.pl.
 
17.
Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Filozofia dla dzieci. Informacja o programie, Warszawa 1996.
 
18.
Gutowska K., Kurs „filozofii dla dzieci”, „Edukacja Filozoficzna”, 1993 vol.15.
 
19.
Raczkowska-Lipińska M., Praktyczna filozofia – nowa tendencja w edukacji wczesnoszkolnej i we współczesnej literaturze dla dzieci, [w:] M. Raczkowska, Lipińska, E. Jagiełło, (red.), Innowacje w edukacji elementarnej, Józefów 2010,.
 
20.
Diduszko H., Elwich B., Gutowska K., Łagodzka A., Pytkowska-Kapulkin B., Dzieci w świecie myśli, Warszawa 2001.
 
21.
Diduszko H., Filozoficzna europejska gazeta dzieci czyli filozofowanie jako sposób życia, „Edukacja Filozoficzna”, 2006 vol.42.
 
22.
www.phronesis.republika.pl.
 
23.
www.uniwersytetdzieci.pl.
 
24.
www.lud.p.lodz.pl.
 
25.
www.dzieci.us.edu.pl.
 
26.
Janssen U., Werner K., Uniwersytet Dziecięcy, Warszawa 2006.
 
27.
www.school4child.pl.
 
28.
www.plandaltonski.pl.
 
29.
www.alteredukacja.pl.
 
30.
Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Grabina 2011.
 
31.
Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
 
32.
Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009.
 
33.
Mayor F., Przyszłość świata, Warszawa 2001.
 
34.
Leszczyński A., Żegnaj szkoło!, „Focus. Poznać i rozumieć świat”, 2011 nr 9(192).
 
35.
Holt J., Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie, Kraków 2007.
 
36.
Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Instytut Badań Edukacyjnych [w:] www.ibe.edu.pl.
 
37.
Mikołuszko W., Przedszkola zamiast szkół. Rozmowa z prof. M. Resnick, „Focus. Poznać i rozumieć świat”, 2011 nr 9 (192).
 
38.
Głażewski M., W stronę pedagogiki heurystycznej, [w:] Sztobryn S., Śliwerski B. (red.), Idee pedagogiki filozoficznej, Łódź 2003.
 
39.
Franiel M., Teoria inteligencji wielorakich w edukacji elementarnej, [w:] Raczkowska M., Lipińska, Jagiełło E. (red.), Innowacje w edukacji elementarnej, Józefów 2010.
 
40.
Sternberg R. J., Spear-Swerling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk 2003.
 
41.
Faliszewska J., Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła, Kielce 2009.
 
42.
www.men.gov.pl.
 
43.
www.edufakty.pl.
 
44.
Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa–Kraków 1948.
 
45.
Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.
 
46.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III, Kraków 2006.
 
47.
Gołębniak D. B., Nabywanie kompetencji do refleksyjnego nauczania, [w:] Gołębniak D. B. (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
 
48.
Gołębniak B. D., Nauczanie jako negocjowanie szkolnego programu nauczania [w:] Gołębniak D. B. (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
 
49.
Teśluk J., Nauczyciel – kreator w reformowanej szkole [w:] Łaszczyk J., (red.), Pedagogika czasu przemian, Warszawa 1999.
 
50.
Suchodolski B., Filozofia a pedagogika, [w:] Suchodolski B. (red.), Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką, Warszawa 1966.
 
51.
Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
 
52.
E. Chudoba, Horyzonty pragmatyzmu, „Edukacja Filozoficzna” 2008 vol. 46.
 
53.
Szahaj A., Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 1–2.
 
54.
Skowronek R., Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.
 
55.
Szmyd J., (red.), Leksykon filozofii współczesnej, Bydgoszcz–Kraków 2004.
 
56.
Freese H. L., Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, Kraków 2008.
 
57.
Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizm a wychowanie, Warszawa 2003.
 
58.
Szmyd J., Dylematy edukacyjne i moralne ponowoczesności, czyli bezdroża nowej duchowości, „Edukacja Filozoficzna” 1999 vol. 27.
 
59.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 2001.
 
60.
Neville B., Edukacja w epoce „Hermesa”, [w:] Danilewska J., (red.), Wspólnota pedagogicznego niepokoju, Kraków 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top