PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (203-219)
CHANGES IN THE TEACHING AND LEARNING PROCESSES – THEORETICAL ASSUMPTIONS AND PRACTICAL SOLUTIONS
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Twenty-first century education is subject to various changes. Their goal is to adapt the learning process to the dynamic conditions of social life. The theoretical foundation of these changes is to diversify and increase the flexibility of the process of education and individualization of work with the students. Theoretical principles of shaping the twenty-first century style of education refer to philosophical reflection. The dilemma of modern education is, therefore, choosing the right philosophy. Although the change in the learning process – guided by the principle already derived from pragmatism, existentialism and postmodernism. But the goal of education – shaped by these philosophies – is only to prepare students to compete in a changing labor market and education to participate in social life, functioning according to the rules of democracy. It is thus important to try to rebuild the process of teaching – learning in the light of philosophy, the principles will be used to the fact that the man will be "more human" and not only reduced to a producers or a consumers.
 
REFERENCES (60)
1.
Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 
2.
Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
 
3.
Berg H. K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Kielce 2007.
 
4.
Ureta J. A., Cybertrybalizm, „Polonia Christiana”, 2010 nr 16.
 
5.
Bauman Z., Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000.
 
6.
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2000.
 
7.
Lyotard J. F., Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985, Warszawa 1998.
 
8.
Sztobryn S., Śliwerski B., Idee pedagogiki filozoficznej, Łódź 2003.
 
9.
Łaszczyk J., (red.), Pedagogika czasu przemian, Warszawa 1999.
 
10.
Pachociński R., Strategie reform oświatowych na świecie. Szkolnictwo podstawowe i średnie, Warszawa 2003.
 
11.
Biała Księga Komisji Europejskiej, Nauczanie i uczenie się – na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa 1997.
 
12.
Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1996;.
 
13.
Faure E., Uczyć się, aby być, Warszawa 1975.
 
14.
Gołębniak B. D., Potyrała D., Zamorska B., Ważne decyzje i działania. Przewodnik „projektowania”, [w:] Uczenie metodą projektów, D. B. Gołębniak, (red.), Warszawa 2002.
 
15.
Iwicka-Okońska A., Czas na projekt on: www.trendy.ore.pl.
 
16.
Polak M., WebQuesty w edukacji on: www.edunews.pl.
 
17.
Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Filozofia dla dzieci. Informacja o programie, Warszawa 1996.
 
18.
Gutowska K., Kurs „filozofii dla dzieci”, „Edukacja Filozoficzna”, 1993 vol.15.
 
19.
Raczkowska-Lipińska M., Praktyczna filozofia – nowa tendencja w edukacji wczesnoszkolnej i we współczesnej literaturze dla dzieci, [w:] M. Raczkowska, Lipińska, E. Jagiełło, (red.), Innowacje w edukacji elementarnej, Józefów 2010,.
 
20.
Diduszko H., Elwich B., Gutowska K., Łagodzka A., Pytkowska-Kapulkin B., Dzieci w świecie myśli, Warszawa 2001.
 
21.
Diduszko H., Filozoficzna europejska gazeta dzieci czyli filozofowanie jako sposób życia, „Edukacja Filozoficzna”, 2006 vol.42.
 
22.
www.phronesis.republika.pl.
 
23.
www.uniwersytetdzieci.pl.
 
24.
www.lud.p.lodz.pl.
 
25.
www.dzieci.us.edu.pl.
 
26.
Janssen U., Werner K., Uniwersytet Dziecięcy, Warszawa 2006.
 
27.
www.school4child.pl.
 
28.
www.plandaltonski.pl.
 
29.
www.alteredukacja.pl.
 
30.
Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Grabina 2011.
 
31.
Gutek G., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.
 
32.
Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Warszawa 2009.
 
33.
Mayor F., Przyszłość świata, Warszawa 2001.
 
34.
Leszczyński A., Żegnaj szkoło!, „Focus. Poznać i rozumieć świat”, 2011 nr 9(192).
 
35.
Holt J., Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie, Kraków 2007.
 
36.
Raport o stanie edukacji 2010. Społeczeństwo w drodze do wiedzy, Instytut Badań Edukacyjnych [w:] www.ibe.edu.pl.
 
37.
Mikołuszko W., Przedszkola zamiast szkół. Rozmowa z prof. M. Resnick, „Focus. Poznać i rozumieć świat”, 2011 nr 9 (192).
 
38.
Głażewski M., W stronę pedagogiki heurystycznej, [w:] Sztobryn S., Śliwerski B. (red.), Idee pedagogiki filozoficznej, Łódź 2003.
 
39.
Franiel M., Teoria inteligencji wielorakich w edukacji elementarnej, [w:] Raczkowska M., Lipińska, Jagiełło E. (red.), Innowacje w edukacji elementarnej, Józefów 2010.
 
40.
Sternberg R. J., Spear-Swerling L., Jak nauczyć dzieci myślenia, Gdańsk 2003.
 
41.
Faliszewska J., Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła, Kielce 2009.
 
42.
www.men.gov.pl.
 
43.
www.edufakty.pl.
 
44.
Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, Warszawa–Kraków 1948.
 
45.
Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Warszawa 2008.
 
46.
Kołakowski L., O co nas pytają wielcy filozofowie, seria III, Kraków 2006.
 
47.
Gołębniak D. B., Nabywanie kompetencji do refleksyjnego nauczania, [w:] Gołębniak D. B. (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
 
48.
Gołębniak B. D., Nauczanie jako negocjowanie szkolnego programu nauczania [w:] Gołębniak D. B. (red.), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
 
49.
Teśluk J., Nauczyciel – kreator w reformowanej szkole [w:] Łaszczyk J., (red.), Pedagogika czasu przemian, Warszawa 1999.
 
50.
Suchodolski B., Filozofia a pedagogika, [w:] Suchodolski B. (red.), Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką, Warszawa 1966.
 
51.
Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady bydgoskie, Warszawa 1997.
 
52.
E. Chudoba, Horyzonty pragmatyzmu, „Edukacja Filozoficzna” 2008 vol. 46.
 
53.
Szahaj A., Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 1–2.
 
54.
Skowronek R., Dobro w czasach postmoderny. Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II, Katowice 2007.
 
55.
Szmyd J., (red.), Leksykon filozofii współczesnej, Bydgoszcz–Kraków 2004.
 
56.
Freese H. L., Nasze dzieci są filozofami. Jak rozmawiać z dziećmi o poważnych sprawach, Kraków 2008.
 
57.
Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizm a wychowanie, Warszawa 2003.
 
58.
Szmyd J., Dylematy edukacyjne i moralne ponowoczesności, czyli bezdroża nowej duchowości, „Edukacja Filozoficzna” 1999 vol. 27.
 
59.
Sartre J. P., Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa 2001.
 
60.
Neville B., Edukacja w epoce „Hermesa”, [w:] Danilewska J., (red.), Wspólnota pedagogicznego niepokoju, Kraków 2008.
 
Journals System - logo
Scroll to top