PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (230-239)
NAUCZYCIEL A KULTURA ZAWODOWA
 
Więcej
Ukryj
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cechą pojęcia kultury jest wieloznaczność, niemal od samych początków jego wprowadzenia do języka humanistyki. Już J. G. Herder w przedmowie do Myśli o filozofii dziejów napisał: „nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura” (za: Kłoskowska, 1983; 8) Jest to zrozumiałe, skoro się zważy, że wyobrażenia na temat kultury, co podkreśla w dalszym ciągu swych rozważań A. Kłoskowska i odnoszone do niej koncepcje na wiele wieków wyprzedzają wprowadzenie i rozpowszechnienie samego terminu.
 
REFERENCJE (13)
1.
Bystroń J. S., Szkoła i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa–Lwów 1930.
 
2.
Chomicz L., Kultura – podstawa przygotowania zawodowego przyszłego nauczyciela (w:) Filozofa mistrzostwa pedagogicznego, redakcja wydania polskiego: Kopsztejn M., Szeligiewicz-Urban D., Szlosek F., ITE, Radom–Siemianowice Śląskie 2010.
 
3.
Dziurzyński K., Długoszewska K., Zaufanie, obraz władzy i autorytaryzm studentów kierunków pedagogicznych, , „Zarządzanie i Edukacja”, nr 61, 2008.
 
4.
Janowski A., Reforma a model nauczyciela, „Nowe w Szkole”, nr 7, 1999.
 
5.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.
 
6.
Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
7.
Kołomijec A., Kademia M., Kultura zawodowa nauczyciela (w:) Filozofa mistrzostwa pedagogicznego, redakcja wydania polskiego: Kopsztejn M., Szeligiewicz-Urban D., Szlosek F, ITE, Radom–Siemianowice Śląskie 2010.
 
8.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
9.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
10.
Nowacki T., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2004.
 
11.
Polak K., Kultura szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 
12.
Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986.
 
13.
Tuohy D., Dusza szkoły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top