PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (230-239)
TEACHER AND PROFESSIONAL CULTURE
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This study presents the issue of professional culture of a teacher. Therefore, considerations were devoted to selected theoretical approaches to culture in order to define on that basis the concept and main indicators of teachers’ professional culture, examples of which may include methodological, technological, information and organizational culture. Professional culture is crucial for the quality of operations of a school, therefore, teachers’ cooperation and their interest in taking part in its development are really important.
 
REFERENCES (13)
1.
Bystroń J. S., Szkoła i społeczeństwo. Wydawnictwo Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego, Warszawa–Lwów 1930.
 
2.
Chomicz L., Kultura – podstawa przygotowania zawodowego przyszłego nauczyciela (w:) Filozofa mistrzostwa pedagogicznego, redakcja wydania polskiego: Kopsztejn M., Szeligiewicz-Urban D., Szlosek F., ITE, Radom–Siemianowice Śląskie 2010.
 
3.
Dziurzyński K., Długoszewska K., Zaufanie, obraz władzy i autorytaryzm studentów kierunków pedagogicznych, , „Zarządzanie i Edukacja”, nr 61, 2008.
 
4.
Janowski A., Reforma a model nauczyciela, „Nowe w Szkole”, nr 7, 1999.
 
5.
Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1983.
 
6.
Kołakowski L., Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 
7.
Kołomijec A., Kademia M., Kultura zawodowa nauczyciela (w:) Filozofa mistrzostwa pedagogicznego, redakcja wydania polskiego: Kopsztejn M., Szeligiewicz-Urban D., Szlosek F, ITE, Radom–Siemianowice Śląskie 2010.
 
8.
Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
9.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
10.
Nowacki T., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2004.
 
11.
Polak K., Kultura szkoły, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 
12.
Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986.
 
13.
Tuohy D., Dusza szkoły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
Journals System - logo
Scroll to top