PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (240-262)
PROBLEM PODRĘCZNIKÓW DO EDUKACJI MATEMATYCZNEJ 6-LATKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Jednym z gorąco dyskutowanych obecnie problemów są skutki decyzji MEN o obniżeniu wieku szkolnego. Jak 6-latki będą funkcjonować w nowej rzeczywistości szkolnej? Problem jest złożony pedagogicznie, socjologicznie, organizacyjnie. Celem artykułu jest analiza podręczników do edukacji matematycznej, które mają być używane w klasie I i w następnych przez obecne i przyszłe 6-latki. W artykule tym wykorzystuję materiały, które przygotowałem w 2009 r. w ramach projektu badawczego kierowanego przez prof. Z. Marciniaka (Strategia nauczania matematyki w Polsce, 2011; 143-144). Koncentruję się tu na klasie I, w której niepożądane zjawiska są szczególnie widoczne. W innych artykułach sygnalizuję bardzo poważne problemy, które się pojawią około roku 2016, gdy ta fala 6-latków dojdzie do klasy IV (Semadeni 2012a oraz Semadeni 2012b). Jakość podręczników dostępnych na rynku pozostawia wiele do życzenia. W pracy tej analizujemy niedobre tendencje ujawniające się w części podręczników.
 
REFERENCJE (11)
1.
Cydzik Z., Ćwiczenia matematyczne dla klasy I, WSiP, Warszawa 1980.
 
2.
Gruszczyk-Kolczyńska E. i in., Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Zestaw testów i wyniki badań, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985.
 
3.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dojrzałość operacyjna/ rozumowania na poziomie konkretnym jako warunek efektywnego uczenia, się matematyki przez dzieci z klas początkowych, „Psychologia Wychowawcza” 1986, nr 3.
 
4.
Gruszczyk-Kolczyńska E. i in., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009.
 
5.
Jaroni E., Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
6.
Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP. Warszawa 2009.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
 
8.
Rożek B., Struktury szeregowo-kolumnowe u dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria V, „Dydaktyka Matematyki”, 1997, t. 19.
 
9.
Strategia nauczania matematyki w Polsce – wdrożenie nowej podstawy programowej, Marciniak Z. (red.), IPWC, Warszawa 2011.
 
10.
Semadeni Z., Uwaga na klasę. IV, cz. I, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli”, 2012a Nr 1.
 
11.
Semadeni Z., Uwaga na klasę, IV, cz. II, „Matematyka. Czasopismo dla nauczycieli”, 2012b Nr 2.
 
Journals System - logo
Scroll to top