PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (203-216)
Activity in the field of corporate social responsibility in family businesses
 
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Family businesses play an important role in the economy. They are characterized by a certain specificity, differentiates family companies from other forms of certain specificity, family character, model management and ownership structure. While the aspect of corporate social responsibility (CSR corporate social responsibility) is a relatively new concept in management, which in Poland is growing a little differently than in Western countries. It turns out, however, that Poland is not a country devoid of history of ethical business and the company’s traditions, the most common family remains to this day the leaders of social responsibility, manifested mainly in the approach to employee for philanthropy. The aim of the article is to analyze the strategies and approaches to corporate social responsibility in family businesses. To draw attention to the CSR model is a strategic sector for SMEs, which are often family businesses.
 
REFERENCES (13)
1.
Adamczyk J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
2.
Frishkoff P.A. (2005). Understanding Family Business: What is a Family Business? Oregon State University, frishkoffbus.orst.edu.
 
3.
Gałązka-Sobotka M. (2008). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Jarosław Sosnowski (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych. Kielce, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej.
 
4.
Górnik-Durose M., Zaleski Z. (2004). Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia Ekonomiczna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Lewicka-Strzałecka A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa, IFiS PAN.
 
6.
Marjański A. (2012). Specyfika firm rodzinnych. W: PARP, Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych. Warszawa, PARP.
 
7.
Roessl D., Fink M., Kraus S. (2010). Are family firms fit for innovation? „International Journal of Enterepreneurial Venturing”, 2010, vol 2.
 
8.
Safin K. (1993). Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych. Warszawa, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 2.
 
9.
Turek D. (2015). Kulturowe uwarunkowania innowacyjności firm rodzinnych. W: J. Klimek, B. Żelazko (red.), Innowacyjność firm rodzinnych – uwarunkowania i przejawy. Warszawa, SGH w Warszawie.
 
10.
Żemigała M. (2007). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – budowanie zdrowej i efektywnej organizacji. Kraków, Wolters Kluwer.
 
11.
Żukowska J., Pindelski M. (2012). Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych. „Współczesne Zarządzanie”, Warszawa, nr 4.
 
12.
Barometr firm rodzinnych. Z optymizmem w przyszłość, IFR, EFB, KPMG, 2014, htpp/barometr firm rodzinnych KPMG-IFR.pdf (dostęp: 14.05.2015).
 
13.
 
Journals System - logo
Scroll to top