PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (521-531)
The analysis of systemic solutions in education for the security of young people compared with contemporary aspects of national security
 
More details
Hide details
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article entitled: “The analysis of systemic solutions in education for the security of young people compared with contemporary aspects of national security” is an attempt to define and analyze the place and role of the education of young people with an emphasis put on defense upbringing, both from the perspective of its methodology and contents in conjunction to the general reformed system of education. The scope of subjects being described has been divided into defense education and education for security as principal fields shaping social (civil) awareness, fulfilling an emancipation and creative function in the sociological aspects with the division on the unit, group, community etc. It is also a musings on the relationships between concepts, opinions, ideas and ideology, science or culture in this matter. The description includes an analysis of the teaching canon effective within the aforementioned area, displaying the role, tasks and possibilities of a teacher acting as a leader in safe behavior patterns with reference to new trends – threats at the micro and macro scale for the general concept of not vulnerable existence.
 
REFERENCES (10)
1.
R. Jakubczak, J. Flis, (2006) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Warszawa.
 
2.
R. Stępień, (1999a), Kształcenie obronne w systemie wychowania młodzieży, Edukacja obronna młodzieży na przełomie wieków, Kraków.
 
3.
R. Stępień, (1999b), Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle przemian we współczesnym świecie, Warszawa.
 
4.
M. Kaliński, (2004), Klasy wojskowe 1998 – 2003, Warszawa 2004.
 
5.
J. Gajda, (2000), Człowieczeństwo sensem życia i odpowiedzialnym zadaniem edukacji, [w:] Edukacja zorientowana na XXI wiek, Lublin 2000.
 
6.
R. Wiśniewski, (2006), Wychowanie obronne. Zarys kształcenia obronnego młodzieży, Warszawa.
 
7.
Dziurzyński K., (2010) Mieszkańcy małych miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń wywołanych przestępczością, [w:] M. Trombski, B. Kosowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice.
 
8.
M. Kaliński, (2001), Edukacja obronna młodzieży szkolnej u progu XXI wieku, Vademecum dydaktyczno- wychowawcze, Warszawa.
 
9.
P. Sztompka, (2000), Trauma wielkiej zmiany, Warszawa 2000.
 
10.
www. bbn.gov.pl/pl/bbn.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top