PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (521-531)
Analiza systemowych rozwiązań w edukacji dla bezpieczeństwa młodzieży, a współczesne aspekty bezpieczeństwa kraju
 
Więcej
Ukryj
 
 
 
REFERENCJE (10)
1.
R. Jakubczak, J. Flis, (2006) Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI w. Wyzwania i strategie, Warszawa.
 
2.
R. Stępień, (1999a), Kształcenie obronne w systemie wychowania młodzieży, Edukacja obronna młodzieży na przełomie wieków, Kraków.
 
3.
R. Stępień, (1999b), Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle przemian we współczesnym świecie, Warszawa.
 
4.
M. Kaliński, (2004), Klasy wojskowe 1998 – 2003, Warszawa 2004.
 
5.
J. Gajda, (2000), Człowieczeństwo sensem życia i odpowiedzialnym zadaniem edukacji, [w:] Edukacja zorientowana na XXI wiek, Lublin 2000.
 
6.
R. Wiśniewski, (2006), Wychowanie obronne. Zarys kształcenia obronnego młodzieży, Warszawa.
 
7.
Dziurzyński K., (2010) Mieszkańcy małych miast polskich w obliczu niepokojów i zagrożeń wywołanych przestępczością, [w:] M. Trombski, B. Kosowski (red.), Współczesny wymiar bezpieczeństwa w aspekcie zmienności zagrożeń, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice.
 
8.
M. Kaliński, (2001), Edukacja obronna młodzieży szkolnej u progu XXI wieku, Vademecum dydaktyczno- wychowawcze, Warszawa.
 
9.
P. Sztompka, (2000), Trauma wielkiej zmiany, Warszawa 2000.
 
10.
www. bbn.gov.pl/pl/bbn.pl.
 
Journals System - logo
Scroll to top