PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (125-138)
Authority – its construction and evaluation by secondary schools students
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The concept of authority can be defined very broadly, depending on the discipline, but there is no doubt that this is a kind of pattern recognition and respect. The word authority comes from Latin - auctoritas and means seriousness, importance. According to the Dictionary of the Polish Language it is respect towards the person in a given group. Another interpretation of authority - in interpersonal relations: a person with leadership qualities, with high intelligence and charisma; people commonly respected because of achievements in a particular area, usually performing important functions. Authority in psychology is associated with a respected person. It is often observed that people with common indisputable authority in their environment are assisted by certain insignia - marketing tools (often subconsciously) that are associated with authority. People who act and look in a certain way, are treated as authorities and others are not.
 
REFERENCES (9)
1.
Antczak, B.(2011). Misja edukacji w dobie komercjalizacji. Journal of Modern Science 4/11/2011. WSGE Józefów.
 
2.
Antczak, B.(2011). Usługi edukacyjne - rynek taki sam jak inne? WSGE Józefów.
 
3.
Antczak, B.(2012). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego. Journal of Modern Science 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
4.
Antczak, B.(2012). Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle? Journal of Modern Science 1/12/2012. WSGE Józefów.
 
5.
Chwedorowicz, J. (2011), Rozwój kompetencji twórczych ucznia, [w:] Jan Łaszczyk (red.), Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, wyd. Sowa, Warszawa.
 
6.
Chwedorowicz , J. (2012), Kompetencje lokalnego lidera kultury, wyd. AMŁ, Łódź.
 
7.
Jastrzębski, J., Kozera, Ł.(2011). Rodzinne uwarunkowania postaw wobec miłości i funkcjonowania w bliskich związkach u młodych dorosłych, w: (red.) Ćmiel S. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. WSGE Józefów.
 
8.
Okoń W.(2004). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Słownik języka polskiego(2006). PWN Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top