PL EN
Wydawnictwo
WSGE
Wyższa Szkoła Gospodarki
Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (125-138)
Autorytet – jego budowanie i ocena w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojęcie autorytetu może być bardzo szeroko rozumiane w zależności od dyscypliny naukowej, ale nie ulega wątpliwości, że jest to swoistego rodzaju wzór, uznanie, szacunek. Autorytet jest odbiciem norm i wartości uznanych przez społeczeństwo. Autorytet w psychologii kojarzy się z osobą poważaną, darzoną szacunkiem, której jesteśmy skłonni ulegać, podporządkowywać się i wykonywać jej polecenia. Często obserwuje się, że osoby mające powszechnie niezaprzeczalny autorytet w swoim otoczeniu wspomagają się pewnymi insygniami, czy też inaczej narzędziami marketingowymi (często podświadomie), które związane są z autorytetem. W edukacji przyjęło się rozumieć autorytet jako wzór, zespół wyjątkowych przymiotów i kompetencji wychowawców, które zwiększają ich możliwości oddziaływania na wychowanków, przekazywania im wiedzy, wartości, postaw i określonych umiejętności. W artykule przedstawione są wyniki badań przeprowadzone wśród młodzieży dwóch warszawskich szkół ponadgimnazjalnych dotyczące budowania i oceny autorytetu oraz próby określenia, kto tak naprawdę go ma. Zastosowano ankietę jako technikę badawczą
 
REFERENCJE (9)
1.
Antczak, B.(2011). Misja edukacji w dobie komercjalizacji. Journal of Modern Science 4/11/2011. WSGE Józefów.
 
2.
Antczak, B.(2011). Usługi edukacyjne - rynek taki sam jak inne? WSGE Józefów.
 
3.
Antczak, B.(2012). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego. Journal of Modern Science 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
4.
Antczak, B.(2012). Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle? Journal of Modern Science 1/12/2012. WSGE Józefów.
 
5.
Chwedorowicz, J. (2011), Rozwój kompetencji twórczych ucznia, [w:] Jan Łaszczyk (red.), Filozofia i pedagogika twórczości – główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia, wyd. Sowa, Warszawa.
 
6.
Chwedorowicz , J. (2012), Kompetencje lokalnego lidera kultury, wyd. AMŁ, Łódź.
 
7.
Jastrzębski, J., Kozera, Ł.(2011). Rodzinne uwarunkowania postaw wobec miłości i funkcjonowania w bliskich związkach u młodych dorosłych, w: (red.) Ćmiel S. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży. WSGE Józefów.
 
8.
Okoń W.(2004). Nowy słownik pedagogiczny. Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
9.
Słownik języka polskiego(2006). PWN Warszawa.
 
Journals System - logo
Scroll to top