PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (101-113)
TEXTBOOKS’ RESEARCH IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article shows the social and cultural relevance of textbooks messages. More and more often the present notion is quoted in scientific and social–political literature. However, changes in contemporary societies caused by globalization and enhanced migrations place textbooks and their research as a significant element of European discourse. In the contemporary, increasingly diversified and multicultural Europe identity dilemmas arise. Frequently, they go along with reflection or even discourse about advantageous manners of socialization within education, which would support efforts aimed at defining common multicultural competence i.e. an effective platform of multicultural communication. One of numerous initiatives of this kind is textbook research. Textbooks as educational media form an important area of identity, multicultural and intercultural references, and monitoring their content if fully justifiable. Therefore, the present thesis is: Textbooks research forms a significant factor in the process of specifying multicultural competence, and enhancing communication itself between representatives of different cultures. The present issues falls into the research scope of the Institute for International Textbook Research (Das Georg Eckert Institut fuer international Schulbuchforschung GEI), since they open numerous questions concerning the education system and textbooks’contents, or general socialisation instructions on the European ground.
 
REFERENCES (18)
1.
Chromiec E., Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.
 
2.
Grzybowski P.P., Edukacja europejska. Od wielokulturowości ku międzykulturowości, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 
3.
Dyczewski, L., Wadowski D. (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 
4.
Dyczewski, L., Szulich-Kałuża, J., Szwed R. (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wyd. KUL, Lublin 2010.
 
5.
Tożsamość i komunikacja. Szulich-Kałuża J., Dyczewski L., Szwed R. (red.), Lublin: Wyd. KUL 2011.
 
6.
Becher, U.A.J., Riemenschneider R. (red.), Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig, Hannover: Verlag Hahnsche Buchhandlung 2000.
 
7.
Okoń, W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000.
 
8.
Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2005.
 
9.
Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993.
 
10.
Kapciak, A., Korporowicz L., Tyszka A. (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, Instytut Kultury. Instytut Socjologii UW, Warszawa 1996.
 
11.
Nikitorowicz, J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, TRANS HUMANA, Białystok 2001.
 
12.
Nasalska E., Polacy i Niemcy – obraz sąsiedztwa w podręcznikach szkolnych, [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Jasińska-Kania (red.), A, Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar 2001.
 
13.
Mikułowski-Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, UNIVERSITAS, Kraków 2007.
 
14.
Gudykunst W., Mody, B., Handbook of international and intercultural communication, Thousand Oaks: Sage Publications 2002.
 
15.
Ferszt-Piłat K., Niejednoznaczna rola etnocentryzmu w komunikacji międzykulturowej, „Roczniki Nauk Społecznych KUL”, Lublin 2008 z. 1.
 
16.
Szpociński A., Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków, ISP PAN, Warszawa 1999.
 
17.
Wywiad z Simone Lässig, Zwischen Vorurteilen und Vőlkerverständigung – das Georg-Eckert-Institut fűr internationale Schulbuchforschung. Kőln, on: V8 verlag.online-redaktion@goethe.de. 112.
 
18.
Szacka B., Polska dziecięca, Instytut Socjologii UW, Warszawa 1987.
 
Journals System - logo
Scroll to top