PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
BOOK CHAPTER (207-217)
External security of the Republic of Poland in a global security system
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article treats the external security in terms of international security. National security (of the state) is divided into internal and external security. External security covers all types of external threats such as political, economic, military, ecological and information threats. The author examines the external security of the system of NATO and the European Union, that guarantee national safety in Poland.
 
REFERENCES (5)
1.
Pokruszyński, W., (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Pokruszyński, W., (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe.
 
3.
Pokruszyński, W., (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
4.
Pokruszyński, W., (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Zawisza, J., (2009).Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: Fundacja Pro Pomerania.
 
Journals System - logo
Scroll to top