PL EN
Wydawnictwo
AWSGE
Akademia Nauk Stosowanych
WSGE
im. Alcide De Gasperi
ROZDZIAŁ KSIĄŻKI (207-217)
Bezpieczeństwo zewnętrzne RP w systemie bezpieczeństwa globalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410, Józefów, Polska
 
 
 
REFERENCJE (5)
1.
Pokruszyński, W., (2008). Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Pokruszyński, W., (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe.
 
3.
Pokruszyński, W., (2010). Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
4.
Pokruszyński, W., (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej polskiej na tle innych państw Unii Europejskiej. Stan obecny i perspektywy zmian. Józefów: Wydawnictwo WSGE.
 
5.
Zawisza, J., (2009).Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji. Słupsk: Fundacja Pro Pomerania.
 
Journals System - logo
Scroll to top